ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Items where Year is 1949

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 79.

Ստեփանյան, Գ. (1949) Արազի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-24.

Մելքոնյան, Ա. (1949) Բագրատ Ղարիբջանյանի կյանքը, ռևոլուցիոն գործունեությունը և գրական ժառանգությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 17-56.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1949) XVIII-XIX դ.դ. հայ բանաստեղծների երկերի մի շարք օրինակներ ևս վրացատառ գրությամբ (Նյութեր Թբիլիսիի հայոց բարբառի պատմության համար). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 31-38.

Ениколопов, И. (1949) «Записка о переселении армян из Персии в наши области» и ее настоящий автор. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 69-74.

Մնացականյան, Աս. (1949) «Դիվան Խ. Աբովյանի» (2-րդ հատոր, Երևան, 1948 թ. կազմեց և ծանոթագրեց Ե. Շահազիզ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 63-71.

Саркисов, Е. (1949) А. Ф. Миллер - «Краткая история Турции», Госполитиздат, 1948 г., 303 стр.;«Очерки новейшей истории Турции», изд. Академии Наук СССР, 1948 г., 280 стр. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 81-92.

Гарибян, А. (1949) Гр. Капанцян. «Хайаса- колыбель армян». Ереван, 1947 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 91-96.

Зурабян, С. (1949) Из истории армянской экономической мысли XIX века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 39-68.

Момджян, Х. (1949) Социалистическое общество и творческая активность личности. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-30.

Այվազյան, Ղ. (1949) Ա. Ս. Պուշկինը և հայ գրականությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-30.

Հակոբյան, Վ. (1949) Անանուն ժամանակագրության աղբյուրների մասին կամ Վարդան Արևելցու «Պատմություն տիեզերական»-ի համառոտ խմբագրությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 51-62.

Ինճիկյան, Հովհ. (1949) Ար. Մնացականյան. – Գերմանա- թուրքական զավթիչների գործակալության ձախողումը Կովկասում՝ առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին ։ Հայպետհրատ, Երևան, 1948 թ., էջ 204։. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . 87- 98.

Editorial, Board (1949) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 99.

Editorial, Board (1949) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 88.

Editorial, Board (1949) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 101.

Editorial, Board (1949) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 93.

Editorial, Board (1949) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 75.

Editorial, Board (1949) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 71.

Editorial, Board (1949) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 79.

Editorial, Board (1949) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 72.

Editorial, Board (1949) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 116.

Editorial, Board (1949) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 131.

Editorial, Board (1949) Գեորգի Միխայլովիչ Դիմիտրով. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 5-8.

Editorial, Board (1949) Գիտական սեսիա, նվիրված Վ. Ի. Լենինի մահվան 25-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . 97- 98.

Editorial, Board (1949) Գիտական սեսիա, նվիրված Կոմիտասի ծննդյան 80-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 115.

Editorial, Board (1949) Գիտական սեսիա, նվիրված Մ. Նալբանդյանի ծննդյան 120-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 115.

Վարդանյան, Հ. (1949) Դաշնակցությունը որպես իմպերիալիզմի և ռուսական կոնտրռևոլուցիայի գործակալը 1918-1920 թ. թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 9-16.

Մնացականյան, Ս. (1949) Ընդդեմ բուրժուական տեսությունների հայկական ճարտարապետության պատմության ասպարեզում (Բրունովի աշխատությունների առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 65-70.

Editorial, Board (1949) Ընկեր Ստալինին՝ Մեծ առաջնորդին և ուսուցչին, Լենինի անմահ գործի շարունակողին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-8.

Համազասպյան, Վ. (1949) Թոնդրակեցիների շարժման էպոխան և գաղափարախոսությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . 37- 66.

Աթայան, Ռ. (1949) Ժողովրդական երգի ներդաշնակության սկզբունքը Կոմիտասի մոտ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 87-114.

Պարսամյան, Վ. (1949) Ի. Վ. Ստալինը և Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ Ռևոլուցիայի հաղթանակը Անդրկովկասում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 37-58.

Գուլքանյան, Վ. Հ. (1949) Ի. Վ. Ստալինը և սովետական գիտությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 17-36.

Գրիգորյան , Գր. (1949) Ի. Վ. Ստալինի կերպարը սովետահայ բանահյուսության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 97-110.

Ասատրյան, Աս. (1949) Ի. Վ. Ստալինի կերպարը սովետահայ գրականության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 59-96.

Խաչիկյան, Լ. and Հակոբյան, Վ. (1949) Ինչպես չպետք է հրատարակվեն պատմական սկզբնաղբյուրները (Պրոֆ. Աշ. Աբրահամյանի կողմից Ստեփաննոս Օրբելյանի անվամբ հրատարակված «Ժամանակագրության» առնչությամբ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 77-87.

Աղայան, Էդ. (1949) Լեզվաբանական դիտողություններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 39-46.

Աղայան, Ծ. (1949) Լենինը և Ստալինը Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ ռևոլուցիայի կազմակերպիչներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-24.

Ալեքսանյան, Տ. (1949) Լենինի «Մատերիալիզմ և էմպիրիոկրիտիցիզմ» գիրքը և ժամանակակից անգլո-ամերիկյան նեոմախիզմի քննադատությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 25-48.

Մելիքյան, Հ. (1949) Լենինի կերպարը սովետահայ գրականության և արվեստի մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 61-76.

Մուրադյան, Մ. (1949) Լենինի և Ստալինի կերպարները սովետահայ երաժշտական ստեղծագործության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 111-128.

Սևակ, Գուրգեն (1949) Լենինյան պարտիականության սկզբունքը և լեզվաբանությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 49-60.

Editorial, Board (1949) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 2.

Editorial, Board (1949) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 2.

Editorial, Board (1949) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 2.

Editorial, Board (1949) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 2.

Editorial, Board (1949) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 2.

Editorial, Board (1949) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 2.

Editorial, Board (1949) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 2.

Editorial, Board (1949) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 2.

Editorial, Board (1949) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 2.

Editorial, Board (1949) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 2.

Հովհաննիսյան, Ռ. (1949) Կոսմոպոլիտների հակահայրենասիրական խմբակի ջախջախումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-14.

Գրիգորյան, Գր. (1949) Հայ ժողովրդական վեպի մի քանի կերպարների ու պատկերների իդեական-հասարակական բովանդակությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . 37- 76.

Editorial, Board (1949) Հայ ժողովրդի նամակը Իոսիֆ Վիսսարիոնովիչ Ստալինին։ Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 11-14.

Մնացականյան, Ար. (1949) Հայ ռազմիկների մասնակցությունը ֆաշիստական Գերմանիայի վերջնական ջախջախման համար մղված մարտերին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-42.

Editorial, Board (1949) Հայաստանի Կ(բ)Պ Կենտկոմից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 9-10.

Ներսիսյան, Ա. (1949) Հայաստանի ռևոլուցիոն կոմիտեները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-16.

Editorial, Board (1949) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Ընդհանուր ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 99-100.

Editorial, Board (1949) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի պրեզիդենտ Վ. Հ. Համբարձումյանի ճառը ՀամԿ(բ)Պ Կենտկոմի, ՍՍՌՄ Գերագույն Սովետի Նախագահության, ՍՍՌՄ Մինիստրների Սովետի, ՀամԿԽ-ի Նախագահության, ՀամԼԿԵՄ Կենտկոմի, ՌՍՖՍՌ Գերագույն Սովետի Նախագահության, ՌՍՖՍՌ Մինիստրների Սովետի, ՀԱՄԿ(բ)Պ Մոսկվայի Կոմիտեի և Մոսկվայի Քաղաքային Կոմիտեի Աշխատավորների դեպուտատների Մոսկվայի Մարզային և Քաղաքային Սովետների, ՀամԼԿԵՄ Մոսկվայի Կոմիտեի և Մոսկվայի Քաղաքային Կոմիտեի հանդիսավոր նիստում, նվիրված Ի. Վ,. Ստալինի ծննդյան 70-ամ յակին:. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . 15-16.

Editorial, Board (1949) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . 129-130.

Editorial, Board (1949) Հանուն մարքս-լենինյան լեզվաբանության հետագա զարգացման. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտուրյունների, № 6 . pp. 3-16.

Նազարյան, Շուշանիկ (1949) Հարություն Ալամդարյանի մի նոր ձեռագիր աշխատության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . 81- 86.

Ասատրյան, Աս. (1949) Հովհ. Թումանյանը և ռուս կլասիկ գրականությունը (Բանաստեղծի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 27-36.

Հակոբյան, Վ. (1949) Մատենագիտական տեղեկություններ բույսերի սելեկցիայի պատմության վերաբերյալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 75-78.

Ասլանյան, Հ. (1949) Մեծ ռևոլուցիոն դեմոկրատ-մատերիալիստը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 43-54.

Մուրվալյան, Ա. (1949) Մի խումբ կենդանիների և թռչունների հայ-վրացական ընդհանուր անունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . 67- 80.

Ստեփանյան, Գ. (1949) Միքայել Նալբանդյանի երկրորդ ուղևորության հետ կապված մի քանի հարցեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 55-86.

Հակոբյան, Ս. (1949) Ն. Յա. Մառը և միջնադարյան հայկական քաղաքի ուսումնասիրության պրոբլեմը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 17-50.

Սահակյան, Գ. (1949) Նալբանդյանը որպես կապիտալիզմի քննադատ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 15-36.

Մելիքսեթյան, Վ. (1949) Պատմության թանգարանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 63-70.

Ստեփանյան, Գ. (1949) Պետրոս Ադամյանը և ռուս կլասիկ դրամատուրգիան (Պ. Ադամյանի ծննդյան հարյուրամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 57-64.

Մնացականյան, Աս. (1949) Պուշկինի «Ոսկե ձկնիկ»-ի հայերեն թարգմանությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 31-40.

Editorial, Board (1949) Պրոֆ. Ա. Տերտերյանի վերջին տարիների աշխատությունների քննարկումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 71-74.

Ղազարյան, Ս. (1949) Ռուսերենի դերը ազգային լեզուների զարգացման մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 77-90.

Գրիգորյան, Ահ. (1949) Սովետահայ բարբառագիտության մեթոդական մի քանի հարցեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 41-62.

Ոսկերչյան, Ա. (1949) Ստ. Շահումյանի և Ս. Սպանդարյանի պայքարը Բելինսկու մարտական տրադիցիաների համար. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 25-38.

Շալջյան, Ս. (1949) Վասպուրականի թագավորության պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 47-80.

Էլչիբեկյան, Հ. (1949) Վասպուրականի հայերը Միջագետքում և նրանց վերադարձը Սովետական Հայաստան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 17-26.

This list was generated on Wed Mar 3 12:09:45 2021 AMT.