ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Items where Year is 1947

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 72.

Арутюнян, В. (1947) Архитектурные памятники Двина. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 81-99.

Меликсет-Бек, Л. М. (1947) Из истории археологических изысканий в Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 45-50.

Шахов, С. (1947) К вопросу об изучении феодальной экономики Карабахского ханства. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 49-68.

Хримлян, С. (1947) К вопросу об экономике освоения заболоченных и засоленных земель Араратской долины. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-12.

Григорян, К. Н. (1947) Книга о высокой радости ученого. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 95-98.

Асмус, В. (1947) Логика отношений в работах Шарля Серрюса. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 13-32.

Замятнин, С. Н. (1947) Находки нижнего палеолита в Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 15-26.

Восканян, В. (1947) Ново-торговый устав и договор с армянской торговой компанией в 1667 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 29-44.

Մնացականյան, Ար. (1947) Ալեքսանդր Մյասնիկյանի զինվորական գործունեությունը 1917-1921 թ. թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 77-96.

Մնացականյան, Աս. (1947) Անտիպ էջեր (Սայաթ-Նովա, Շամչի Մելքո և անանուն երգիչ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 85-94.

Սևակ, Գուրգեն (1947) Արևելահայ գրական լեզվի պատմության պերիոդիզացիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 35-46.

Պետրոսյան, Է. (1947) Բայրոնը և հայ կուլտուրան (Բայրոնի հայկական ուսումնասիրությունները). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 47-76.

Քոչոյան, Ա. (1947) Բառարան Խաչատուր Աբովյանի երկերում գործածված բարբառային և օտար բառերի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 92-94.

Աթայան, Ռ. (1947) Բոլշևիկի կերպարը Ա. Ֆադեևի «Երիտասարդ գվարդիա» վեպում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 13-34.

Editorial, Board (1947) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 95.

Editorial, Board (1947) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 99.

Editorial, Board (1947) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 101.

Editorial, Board (1947) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 99.

Editorial, Board (1947) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 101.

Editorial, Board (1947) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 95.

Editorial, Board (1947) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 100.

Editorial, Board (1947) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 104.

Ռշտունի, Վ. (1947) Գյուղատնտեսության մեջ կապիտալիզմի զարգացման ուղիների հարցն Անդրկովկասում։ Ըստ Լենինի ուսմունքի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-26.

Սարգսյան, Խ. (1947) Դ. Դեմիրճյանի մանրապատումների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 77-88.

Խառատյան, Ա. (1947) Դարձյալ մոռացված բանաստեղծ Խաչատուր Էհրամճյանցի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 75-86.

Խաչիկյան, Լ. (1947) Դիահերձումը հին Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 83-90.

Գևորգյան, Պ. (1947) Դիտողություններ աստղագիտական տերմինաբանության մի քանի հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 99-100.

Մակարյան, Ա. (1947) Երվանդ Օտյանը իբրև քննադատ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 49-60.

Կարապետյան, Ս. (1947) Զինված ապստամբությունը Լոռու «Չեզոք զոնայում» (1921 թ. փետրվար). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 69-82.

Դանիելյան, Խ. (1947) Թյուրքիան դիմակով և առանց դիմակի «Գերմանիայի արտաքին գործերի մինիստրության փաստաթղթերը». պրակ II։ Գերմանական քաղաքականությունը Թյուրքիայում (1941-1943 թ.թ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 95-98.

Աղայան, Էդ. (1947) Լեզվաբանական դիտողություններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 51-58.

Սևակ, Գուրգեն (1947) Լեզվի օբեկտիվ ուսումնասիրության նոր մեթոդ (լեզվական սպեկտր). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-16.

Երեմյան, Ս. (1947) Լիպարիտ զորավարի հաջորդները և Դանիշմանյան տոհմի ծագման խնդիրը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 65-80.

Editorial, Board (1947) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 2.

Editorial, Board (1947) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 2.

Editorial, Board (1947) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 2.

Editorial, Board (1947) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 2.

Editorial, Board (1947) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . p. 2.

Editorial, Board (1947) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . p. 2.

Editorial, Board (1947) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 2.

Editorial, Board (1947) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 2.

Լիսիցյան, Ստ. (1947) Կիմմերական ներարշավի ուղին Անդրկովկաս. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-14.

Մնացականյան, Ար. (1947) Կոմս Շուլենբուրգ ֆոն -Բերգի՝ Կովկասի արխիվը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-28.

Մնացականյան, Ա. (1947) Հայ զինվորական մամուլը Հայրենական պատերազմում 1941-1945 թ. թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 61-76.

Հակոբյան, Ս. (1947) Հայ ժողովրդի պատմության պերիոդիզացիայի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 35-58.

Աբրահամյան, Ա. (1947) Հայ ժողովրդի պատմության պերիոդիզացիայի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 29-44.

Թումանյան, Հ. Ե. (1947) Հայաստանում կապիտալիզմի զարգացման մի քանի առանձնահատկությունների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 21-34.

Ղազարյան , Ս. (1947) Հայերեն գրական լեզվի զարգացումը Սովետական իշխանության տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 57-68.

Editorial, Board (1947) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Ընդհանուր Ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 89-94.

Editorial, Board (1947) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Ընդհանուր Ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 100-103.

Editorial, Board (1947) Հայրենական պատերազմի Պատմության կաբինետում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 93-99.

Ասատրյան, Աս. (1947) Հանուն մարքս-լենինյան գրականագիտության. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 45-56.

Վարդապետյան, Ղ. (1947) Հասկացությունների դիալեկտիկան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 27-48.

Բաբախանյան, Ա. (1947) Ղ. Վարդապետյան. «Չերնիշևսկու և Դոբրոլյուբովի փիլիսոփայական հայացքները». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 79-92.

Էլչիբեկյան, Հ. (1947) Ղարաքիլիսայի ճակատամարտը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 51-64.

Կարապետյան, Հ. (1947) Մայիսյան զինված ապստամբությունը Ղազախ-Շամշադինում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 33-48.

Ասլանյան, Հ. (1947) Մարքսիստական դիալեկտիկայի հիմնավորումը ընկ. Ստալինի երկերի առաջին հատորում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-20.

Բարխուդարյան, Ս. (1947) Մի քանի դիտողություններ Երևանի Կաթողիկե եկեղեցու արձանագրությունների վերաբերյալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 69-78.

Խալեյան, Ե. (1947) Միկոյանի անվան հայկական պարտիզանական ջոկատի մարտական գործողությունները Ուկրաինայում 1943-1944 թ. թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 83-98.

Բաբայան, Լ. (1947) Մոնղոլների վարչա-տնտեսական քաղաքականությունը Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 69-82.

Վարդանյան, Գ. (1947) Մտածողության ըստ բովանդակության մետաֆիզիկական հետազոտման շրջանի մասին (Բեկոնից մինչև 18-րդ դարի ֆրանսիական մատերիալիստները)։ Զգացականը և տրամաբանականը 17-րդ դարի փիլիսոփայության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 27-54.

Մալխասյանց, Ստ. (1947) Ներշապուհ «Ռմբոսեան» և «Բուզանդարան» պատմութիւնք բառերի մեկնությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 91-94.

Սևակ, Գուրգեն (1947) Նորագույն հապավումները հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 55-68.

Աբրահամյան, Ա. (1947) Շիրակացու աշխատությունների հարազատության հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 87-91.

Տերտերյան, Ա. (1947) Շիրվանզադեի տիպերի էպոխան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-28.

Սիմյոնով, Լ. (1947) Պրոֆ. դոկտոր Ա. Աբրահամյան. – «Անանիա Շիրակացու մատենագրությունը»։ Երևան, Հայպետհրատ, 1944 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 97-100.

Գասպարյան , Գ. (1947) Սովետահայ բառարանագրության լեզուն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 17-32.

Մնեյան, Գ. (1947) Ստեփան Շահումյանի վաղ շրջանի մարքսիստական հայացքների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 33-50.

Մելիք-Օհանջանյան, Կ. (1947) Տիրան-Տրդատի վեպը ըստ Փավստոս Բուզանդի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 59-74.

Մելիք-Օհանջանյան, Կ. (1947) Տիրան-Տրդատի վեպը ըստ Փավստոս Բուզանդի. II. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 59-78.

Խրիմլյան, Ս. (1947) Տնտեսագիտության պրոբլեմները Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայում հետպատերազմյան նոր հնգամյակում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-12.

Հակոբյան, Ս. (1947) Փաստեր ճորտերի և նրանց վաճառքի մասին միջնադարյան Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 79-84.

This list was generated on Wed Mar 3 12:19:57 2021 AMT.