ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Items where Year is 1945

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 53.

Առաքելյան, Բ. (1945) «Հայ ժողովրդի պատմություն» Հնագույն ժամանակներից մինչև XVIII դարի վերջը։ Թույլատրված է ՀՍՍՌ ԼԺԿ- ի կողմից որպես ձեռնարկ միջնակարգ դպրոցների համար։ Արմֆանի հրատարակչություն, Երևան, 1943 թ., 271 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 133-146.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1945) VII դարու հայերեն արձանագրությունները Վրաստանում (Ատենի Սիոն). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-6.

Момджян, Х. Н. (1945) «Беседа Дидро с аббатом Бартелеми». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 115-140.

Editorial, Board (1945) В Академии Наук Армянской ССР. Выборы членов-корреспондентов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 79.

Էլչիբեկյան, Հ. (1945) В. Аветисян – Сурен Спандарян (Тимофей). Ереван, Армгиз. 1945 г. 139 стр. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 75-78.

Дживелегов, А. К. (1945) Дантова «жадность». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 7-18.

Капанцян, Г. А. (1945) К происхождению лат. слова malum «яблоко». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 9-12.

Саркисян, Х. С. (1945) Микаэл Налбандян - критик некоторых реакционных сторон гегелевской философии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 91-100.

Монастырский, Б. (1945) Путь славы и побед. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 123-132.

Адамян, А. (1945) Учение Дидро о прекрасном. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 31-52.

Пиотровский, Б. Б. (1945) Яфетическая теория и археология. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 13-34.

Մուրվալյան, Ա. (1945) Անդրկովկասյան լեզուների ազգակցությունը (Ներածություն). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 53-82.

Ղափանցյան, Գր. (1945) Ասսուրա-բաբելական բառեր հայերենում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 7-46.

Editorial, Board (1945) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 157-158.

Editorial, Board (1945) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . p. 151.

Editorial, Board (1945) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 79.

Editorial, Board (1945) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . p. 105.

Editorial, Board (1945) Բովանդակություն «Տեղեկագրի» 1944 թ. համարների. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 153-156.

Editorial, Board (1945) Բովանդակություն «Տեղեկագրի» 1945 թ. համարների. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 101-104.

Editorial, Board (1945) Բովանդակություն ; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 80.

Ղազարյան, Ս. (1945) Գրաբարի կազմավորումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 19-40.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1945) Գրիգորիս Աղթամարցու «Վարք Մարինոսի» պոեմը և նրա նախատիպը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 77-90.

Ղազանչյան, Տ. (1945) Էլեմենտների երկրաչափական ուսմունքի արձագանքները հայ բնափիլիսոփայության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 83-90.

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1945) Էվկլիդեսի երկրաչափության հայերեն հնագույն թարգմանությունը և նրա նշանակությունը մաթեմատիկայի պատմության համար. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 59-76.

Editorial, Board (1945) Ընկեր Ի. Վ. Ստալինի դիմումը ժողովրդին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 3-4.

Editorial, Board (1945) Ընկեր Ի. Վ. Ստալինի դիմումը ժողովրդին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-5.

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1945) Թվաբանությունը Ուրարտուում ըստ ուրարտական սեպագիր արձանագրությունների. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 55-72.

Մուրվալյան, Ա. (1945) Իլիա Աբուլաձե – Վրաց և հայոց գրական կապերը IX-X դարերում։ Ուսումնասիրություն և տեքստեր (վրաց. լեզվով), Թբիլիսի, 1944, վիմատիպ, X+0208+274 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 141-150.

Աղայան, Է. (1945) Լեզվաբան Պողոս Հովնանյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 41-52.

Ասատրյան, Աս. (1945) Խ. Աբովյանը առակագիր («Պարապ վախտի խաղալիք»-ի հրատարակության 80-ամյակի առիթով). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 91-114.

Editorial, Board (1945) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . p. 159.

Editorial, Board (1945) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . p. 106.

Editorial, Board (1945) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . p. 152.

Editorial, Board (1945) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 80.

Editorial, Board (1945) ՀՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայում ։ Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 147-152.

Editorial, Board (1945) ՀՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայում. Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը։ Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Նախագահությունում։ Հոբելյանական սեսիաներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 95-100.

Պիոտրովսկի, Բ. Բ. (1945) Հայ ժողովրդի ծագման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 7-38.

Սարգսյան, Գր. (1945) Հայ կլասիկների վերագնահատման ճիշտ ուղիով-Ակադ. Ա.Տերտերյան, «Հայ կլասիկներ»,Պետական Համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1945, 907 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 83-94.

Ռշտունի, Վ. (1945) Հայ պահպանողականներն Անդրկովկասի կապիտալիստական զարգացման ընթացքի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 101-122.

Ղարիբյան, Ա. (1945) Հայագիտության պատմության հիմնական փուլերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 35-58.

Ռշտունի, Վ. (1945) Հայաստանի XIX դարի գյուղացիական շարժումների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 39-70.

Աճառյան, Հ. (1945) Հայկականք Բ. (Armeniaca). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 3-8.

Աճառյան, Հ. (1945) Հայկականք Գ (Armeniaca). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 47-54.

Սուքիասյան, Ս. (1945) Հնագույն ռուս-հայերեն բառարանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 73-78.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1945) Մի վկայություն գերագույն դատակազմության և դատավարության մասին Զաքարյան Հայաստանում (Մի էջ հայ և վրաց իրավունքի պատմությունից). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 73-82.

Մելիք-Օհանջանյան, Կ. (1945) Մովսես Խորենացու Հայոց պատմության երկու պատառիկ (բանասիրական մանրունք). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 65-72.

Գասպարյան, Գ. (1945) Ռ. Պատկանյանը բառարանագիր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 53-64.

Editorial, Board (1945) ՍՍՌՄ Գերագույն Սովետի Նախագահության Հրամանագիրը մայիսի 9-ը հաղթանակի տոն հայտարարելու մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 5-6.

Editorial, Board (1945) ՍՍՌՄ Գերագույն Սովետի Նախագահության Հրամանագիրը սեպտեմբերի 3-ը Ճապոնիայի դեմ տարած Հաղթանակի Տոն հայտարարելու մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 6.

Համբարձումյան, Վ. (1945) ՍՍՌՄ Գիտությունների Ակադեմիայի դերը համաշխարհային գիտության զարգացման մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 3-8.

Գուլքանյան, Վ. (1945) ՍՍՌՄ Գիտությունների Ակադեմիան Հայրենական Մեծ պատերազմում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 15-30.

Կարապետյան, Ս. (1945) Սովետական Միության Գիտությունների Ակադեմիայի դերը Միութենական Ռեսպուբլիկաներում գիտության զարգացման գործում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 9-14.

Ներսիսյան, Մ. (1945) Վարդան Օձնեցու ձեռագիր աշխատությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 71-74.

This list was generated on Wed Mar 3 12:40:42 2021 AMT.