ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Items where Year is 1944

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 43.

Աբուլաձե, Ի. (1944) «Դղեակ» բառի ստուգաբանությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 105-106.

Հասրաթյան, Մ. (1944) «Սայաթ-Նովայի տաղերը» – ներածական հոդվածով, լեզվի ուսումնասիրությամբ, բառարանով և այլ հոդվածներով – աշխատասիրեց պրոֆ. Ռ. Աբրահամյան. տպարան «Մոդերն», Թեհրան, 1943 թ. էջ 195. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . pp. 147-175.

Струве, В. (1944) Б.Б.Пиотровский, «История и культура Урарту». Издание Академии Наук Армянской ССР. 1944.(стр. XII+364,табл. XVI, карта). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 125-140.

Рштуни, В. (1944) Крестьянская реформа в Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 45-66.

Туманян, М. Г. (1944) Культурные растения урартского периода в Арм. ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 73-82.

Тревер, К. В. (1944) Н. Я. Марр и вопросы исторической науки. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-24.

Капанцян, Гр. (1944) Об одном хеттском мифе в связи с журавлем и божеством весны. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 61-72.

Сивков, А. В. (1944) Об основных линейных мерах Урарту и древней Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 83-88.

Капанцян, Гр. (1944) Об урартском божестве Adarutha. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . pp. 25-32.

Адамян, А. (1944) Принципы поэтики Шекспира в музыке. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . pp. 117-146.

Шанидзе, А. (1944) Р. Ачарян--Словарь армянских личных имен(на арм. языке) Т.I. Ереван, 1942. XXIV + 634 стр. Издание Ереван. Гос. Университета. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 73-76.

Степанян, К. (1944) Рукописный труд Я. Д. Лазарева. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 69-72.

Момджян, Х. Н. (1944) Сильвен Марешаль. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 109-140.

Чалоян, В. К. (1944) Учение Давида Непобедимого. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . pp. 53-72.

Арешян, С. (1944) Юрий Веселовский и армянская литература. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 75-108.

Editorial, Board (1944) Ակադեմիկոս Մանուկ Աբեղյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . pp. 3-6.

Ներսիսյան, Մ. (1944) Արխիվային նոր նյութեր 1812 թվականի Հայրենական պատերազմի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 109-116.

Editorial, Board (1944) Արձանագրություն №1, Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Ընդհանուր Ժողովի, 29 նոյեմբերի 1943 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 27-30.

Կարինյան, Արտ. (1944) Արևմտահայ լուսավորիչները 60-70-ական թվականներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . pp. 33-52.

Editorial, Board (1944) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . p. 141.

Editorial, Board (1944) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 151-152.

Editorial, Board (1944) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 77.

Editorial, Board (1944) Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . p. 176.

Տ.-Մինասյան, Ե. (1944) Եղիշեի «Վարդանանց Պատմության» մասին եղած քննությունների շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 89-104.

Մալխասյանց, Ս. (1944) Ժամանակագրական խնդիրներ հայոց հին մատենագրության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . pp. 7-24.

Editorial, Board (1944) Ժողովուրդների մեծ առաջնորդ Իոսիֆ Վիսսարիոնովիչ Ստալինին (Նամակ՝ ընդունված Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի բացմանը նվիրված հանդիսավոր նիստում, 1943 թ. նոյեմբերի 29-ին). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 3-8.

Editorial, Board (1944) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . p. 142.

Մուրվալյան, Ա. (1944) Հաբեթական(քարթական) մասնիկները հայերենում (Համառոտ ակնարկ մի քանի մասնիկների մասին). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . pp. 73-98.

Պիոտրովսկի, Բ. Բ. (1944) Հայաստանի պատմության և կուլտուրայի հնագույն էտապները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 3-26.

Editorial, Board (1944) Հայկական ՍՍՌ Ժողկոմսովետում – Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի իսկական անդամների առաջին կազմի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 23-26.

Editorial, Board (1944) Հայկական ՍՍՌ Ժողկոմսովետում – Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիա կազմակերպելու մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 19-22.

Աճառյան, Հ. (1944) Հայկականք Ա.(Armeniaca). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 25-30.

Աբուլաձե, Ի. (1944) Հին հայերենում գործածված մի նոր բառ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 107-108.

Աբեղյան, Մ. (1944) Հովհաննես Սարկավագ Վարդապետ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 31-60.

Մալխասյան, Ս. (1944) Մ. Խորենացին քաղկեդոնական էր (Պատասխան Ե. Տ.-Մինասյանին). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 27-54.

Մակարյան, Ա. (1944) Մ. Նալբանդյանի պոեմները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . pp. 99-116.

Խաչիկյան, Լ. (1944) Յովհան Մամիկոնեան – «Պատմութիւն Տարօնոյ». ՀՍՍՌ Ժողկոմսովետին կից Պետական Ձեռագրատուն (Մատենադարան). աշխատությամբ և առաջաբանով պատմական գիտությունների թեկնածու Աշ. Աբրահամյանի։ Մասնագիտական խմբագիր Ե. Տեր-Մինասյան . Երևան, 1941 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 141-150.

Editorial, Board (1944) Նյութեր Հայրենական պատերազմի պատմության – Գվարդիայի կապիտան Վարդգես Վարդանյանի օրագրից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 117-124.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1944) Նորագյուտ վրացատառ - հայերեն ձեռագիր ժողովածուն և XVII – XIX դ. դ. աշուղական անծանոթ խաղերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 31-44.

Editorial, Board (1944) ՍՍՌՄ Ժողկոմսովետ , ընկ. Միկոյանին (Նամակ՝ ընդունված Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի բացմանը նվիրված հանդիսավոր նիստում, 1943 թ. նոյեմբերի 29-ին). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 9-14.

Ավետիսյան, Ա. (1944) Սմբատ Շահազիզի արխիվից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 67-68.

Editorial, Board (1944) Սովետական Սոցիալիստական Ռեսպուբլիկաների Միության Գիտությունների Ակադեմիա, Պրեզիդենտ Վլադիմիր Լեոնտևիչ Կոմարովին (Նամակ՝ ընդունված Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի բացմանը նվիրված հանդիսավոր նիստում, 1943 թ. նոյեմբերի 29-ին). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 15-18.

Թերզիբաշյան, Վ. (1944) Րաֆֆու «Սամվել»-ի և հայ պատմական վեպի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 55-74.

This list was generated on Wed Mar 3 11:42:44 2021 AMT.