ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Items where Subject is "Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 46.

Editorial, Board (1965) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 .

Editorial, Board (1965) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 .

Editorial, Board (1965) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 .

Editorial, Board (1965) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 .

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1965) Բլեզ դը Վիժների «Traicté des chiffres» («Ձեռնարկ գրերի մասին») գիրքը հայկական այբուբենով. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 87-92.

Դավթյան, Հ. Մ. (1965) V. Պոլսի հայ-կաթոլիկների գաղտնի տպարանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 29-40.

Կարինյան, Ա. Բ. (1964) Ռուսական տպագրության 400-ամյակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 15-30.

Հակոբյան, Վ. Ա. (1964) Մի ձեոագիր ռուս և ուկրաինացի ժողովուրդների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 61-70.

Աբգարյան, Գ. Վ. (1964) Մատենագրական նորույթներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 75-84.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1963) Հայկական տպագրությունը 16-րդ դարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 83-90.

Editorial, Board (1963) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 .

Editorial, Board (1963) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 .

Editorial, Board (1963) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 .

Editorial, Board (1963) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 .

Editorial, Board (1963) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 .

Editorial, Board (1963) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 .

Դուբիեզ, Ֆ. Ե. (1963) Հայերեն գրքերի տպագրությունը Ամստերդամում XVII-XVIII դարերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 83-92.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1963) Հնատիպ գրքերի նորահայտ նմուշներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 65-78.

Շահնազարյան, Շ. (1963) Հովհաննես Տերզնցին և իր Սաղմոսարանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 79-82.

Editorial, Board (1963) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 .

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 .

Editorial, Board (1962) ՀՍՍՌ ԳԱ հրատարակությունների արձագանքներն արտասահմանյան մամուլում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 103-104.

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 .

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 .

Հակոբյան, Պ. Հ. (1962) Աբովյանի Կիևյան ձեռագիրը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 49-64.

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 .

Քոլանջյան, Ս. (1962) Արշակ Ալպոյաճյան 17.VI 1879-24.VI 1962 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 97-99.

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 .

Editorial, Board (1962) Լույս են տեսել. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 .

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1962) Հայկական հին տպագրությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 39-54.

Ջնդի, Հաջիե (1962) Մեսրոպյան գրերը և քուրդ ժողովրդի կուլտուրան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 67-74.

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 .

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 .

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 .

Մկրտչյան, Լուսիկ (1962) Բրաբիոն Գրչուհին (1750-1835 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 77-80.

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 .

Editorial, Board (1962) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 .

Editorial, Board (1961) Նոր գրքեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 .

Шанидзе, А. Г. (1960) Криптографическая запись в одной армянской рукописи из мюнхенской коллекции. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 91-98.

Յուզբաշյան, Կ. Ն. (1959) Ա. Գ. Աբրահամյան, «Հայ գրի և գրչության պատմություն» Երևան, Հայպետհրատ, 1959, էջ 415. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 115-124.

Սարգսյան, Գ. (1959) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի տպարանի հիմնադրման 20 տարին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 99-102.

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1959) «Բանբեր Մատենադարանի» № 4 ժողովածուն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 87-92.

Editorial, Board (1958) Новые книги по общественным наукам, вышедшие в Издательстве Академии наук Армянской ССР в первой половине 1958 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 127.

Բաղդասարյան, Ս. (1957) Արժեքավոր ձեռագրեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 124-126.

Шуц, Одон (1957) Заслуги знаменитого венгерского гравера перед армянской культурой в конце XVII в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 119-120.

Փափազյան , Հ. (1956) «ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ»-ի Ա հատորը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 115-120.

This list was generated on Tue Apr 13 20:00:59 2021 AMT.