ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Items where Subject is "S Agriculture > S Agriculture (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 39.

Գեղամյան, Գ. Մ. (1965) Գյուղատնտեսության զարգացման խնդիրները ՍՄԿՊ Կենտկոմի մարտյան (1965 թ.) պլենումի որոշման լույսի տակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-12.

Բդոյան, Վ. Հ. (1965) Հայկական հողուրագների պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 69-80.

Акопов, Г. Б. (1964) К вопросу о характере частного землевладения в современном Курдистане. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 61-70.

Բաղդագյուլյան, Վ. Հ. (1964) Պարտիայի ծրագիրը և գյուղատնտեսական աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-12.

Ալլահվերդյան, Ս. Ա. (1963) Քսանհինգհազարականները կոլտնտեսային շարժման կազմակերպիչներ Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 11-20.

Գեղամյան, Գ. (1963) Գյուղատնտեսության զարգացման նոր էտապի նշանակությունը կոմունիզմի ծավալուն կառուցման համար մղվող պայքարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-16.

Եգանյան, Հ. Մ. (1962) Ոռոգման պրոբլեմը ժամանակակից Իրանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 75-82.

Կարճիկյան, Հ. Խ. (1961) Աշխատանքային ռեսուրսների և բանվորական ուժի վերարտադրության մի քանի հարցերը Հայաստանի գյուղատնտեսության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-18.

Հարությունյան, Լ. Մ. (1961) Կոլտնտեսային շինարարության մի քանի հարցեր ՍՄԿՊ Ծրագրի նախագծի լույսի տակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 11-24.

Պոսոշնիկովա, Կ. Պ. (1961) Հողային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման մի քանի հարցեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 25-34.

Ղազախեցյան, Վ. Ն. (1961) Սովխոզային շինարարությունը Հայաստանում 1921-1930 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-14.

Папазян, А. Д. (1961) К вопросу о техническом значении налогового термина „малоджахат". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 61-82.

Бабаджанян, М. С. (1960) Перспективы развития плодово-виноградарских совхозов северо-восточной Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 49-62.

Карчикян, О. X. (1959) Некоторые вопросы экономики колхозов и развития специализации сельского хозяйства Араратской равнины. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 29-42.

Бабаджанян, М. С. (1959) Основные показатели производственной деятельности совхозов северо-восточной Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 37-42.

Դավթյան, Ա. Գ. (1959) Գյուղատնտեսական արտելի կանոնադրության ընդունումը և նրա կենսագործման առաջին քայլերը Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-16.

Եգանյան, Հ. Մ. (1959) Ագրարային հարցի լուծման երկու ուղիները ժամանակակից Իրանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 39-50.

Ղազախեցյան, Վ. Ն. (1959) Կոլեկտիվացման նախապատրաստումը Հայաստանում 1928-1929 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 39-48.

Մանասերյան, Ն. Մ. (1959) Աշխատանքի հաշվառման և վարձատրման նոր ձևերը կոլտնտեսություններում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 11-20.

Կարճիկյան, Օ. Խ. (1959) Կոլտնտեսային արտադրանքի ինքնարժեքը հաշվարկելու մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 13-20.

Եգանյան, Հ. (1958) Խալիսեի ինստիտուտը ժամանակակից Իրանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 31-44.

Մանասերյան, Ն. (1958) Կոլտնտեսություններում աշխատանքի վարձատրման մի քանի հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 11-26.

Саакян, Г. (1957) Книга о шелковой промышленности Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 124-125.

Բդոյան, Վ. (1955) Հայկական կոլտնտեսային տունն ազգագրական տեսակետից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 37-54.

Бадалян, А. (1955) К вопросу о денежных доходах колхозов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-12.

Шахбазян, М. С. (1952) Основные положения по составлению перспективных планов колхозов (Из опыта составления перспективных планов колхозов им. 26 коммунаров и им. Кагановича). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 71-86.

Хримлян, С. (1952) „Аграрная политика царизма и крестьянское движение в Армении в начале XX века". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 109-118.

Исаакян, Г. (1952) Развитие сельского хозяйства Армении за годы довоенных сталинских пятилеток. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-18.

Шахбазян, М. (1951) О некоторых показателях преимуществ крупных колхозов Араратской долины. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 87-92.

Даниелян, Р. (1951) Производственное обслуживание колхозов Октемберянской опорно-показательной МТС (К итогам двадцатилетней работы). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 49-68.

Մովսիսյան, Ռ. (1951) Ագրարային շարժումները Հայաստանում 1917 թ. փետրվար-հոկտեմբեր ամիսներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 43-60.

Шахбазян, М. (1951) МТС и механизация растениеводства колхозов Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 29-44.

Մարուխյան, Ար. (1951) Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը Սովետական Հայաստանի կոլտնտեսություններում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 19-34.

Зубиетян, В. (1950) Даралагяз. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-24.

Մելիքսեթյան, Վ. (1950) Սովետական Հայաստանը երկրի ինդուստրացման համար մղվող պայքարում (1926-1929 թ. թ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 45-86.

Айрумян, А. К. and Хримлян, С. И. and Шахбазян, М. С. (1948) Экономика Арзни-Шамирамского орошения. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-32.

Մարուխյան, Ար. (1948) Սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները հայկական գյուղում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-32.

Хримлян, С. (1947) К вопросу об экономике освоения заболоченных и засоленных земель Араратской долины. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-12.

Ռշտունի, Վ. (1947) Գյուղատնտեսության մեջ կապիտալիզմի զարգացման ուղիների հարցն Անդրկովկասում։ Ըստ Լենինի ուսմունքի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-26.

This list was generated on Sat Feb 27 23:08:29 2021 AMT.