ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Items where Subject is "K Law > K Law (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 23.

Թորոսյան, Խ. Ա. (1965) Դատարանային համակարգը միջնադարյան Հայաստանում ըստ Մխիթար Գոշի Դատաստանագրքի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 91-97.

Ղազարյան, Հ. (1965) «Օսմանյան օրենքները Արևմտյան Հայաստանում »(16-17-րդ դդ. Կանուննամեներ),ԳԱ հրատարակչություն, 1964, 137 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 102-105.

Якобсон, B. А. (1965) Проблемы частного права ново-ассирийского периода. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 69-82.

Գալստյան , Ա. (1964) Արժեքավոր մենագրություն հայ քրեական իրավունքի բնագավառում (Ա. Թ. Թովմասյան, Հին և միջնադարյան հայ քրեական իրավունք (աղբյուրների տեսություն, հանցագործություն, պատիժ), Համալսարանի հրատարակչություն, 1963, էջ 649։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 103-106.

Պիվազյան, Էմ. Ա. (1964) Երկու խնդիր Մխ. Գոշի «Դատաստանագրքի» վերաբերյալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 89-96.

Հովհաննիսյան, Մ. Լ. (1964) Ռեչ Պոսպոլիտայի հայկական ինքնավար օրգանները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 47-58.

Բոռնազյան, Ս. Վ. (1964) Կիլիկյան Հայաստանում գործող դատարանները և միջազգային իրավունքի մի քանի նորմերը XII-XIV դդ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 49-62.

Акопов, Г. Б. (1964) К вопросу о характере частного землевладения в современном Курдистане. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 61-70.

Թորոսյան, Խոսրով (1963) Մխիթար Գոշի Դատաստանագրքի առնչակցությունը Աստվածաշունչ գրոց հետ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 61-74.

Պողոսյան, Ֆ. Գ. (1963) Դատարանակազմությունն ըստ Աստրախանի հայոց դատաստանագրքի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 45-64.

Դանիելյան, Ա. Մ. (1961) Ա. Գ. Գալստյան, «Սմբատ Սպարապետ», Հայպետհրատ, Երևան, 1961, 179 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 97-102.

Սևյան, Վ. Ղ. (1959) Սոցիալիստական պետության դերն ու նշանակությունը կոմունիզմի կառուցման ժամանակաշրջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 3-14.

Արաբյան, Ի. Ա. (1959) Օրենսդրության և օրինականության այժմեական մի քանի խնդիրների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-12.

Еганян, М. (1958) О мульке и мулькадарском праве в Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 61-74.

Եգանյան, Հ. (1957) Մատենադարանի պարսկերեն հրովարտակների 1-ին պրակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 133-138.

Մակարյան, Ե. (1956) Նյութեր Հայաստանի դատական բժշկականության պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 101-108.

Գրիգորյան, Վ. (1956) Ռուսական կայսրության պետական կոլեգիաների «Գլխավոր ռեգլամենտի» հայերեն թարգմանության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 107-112.

Амбарцумиан, А. А. (1955) О русском переводе Судебника Мхитара Гоша. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 107-116.

Манандян, Я. А. (1952) Новеллы Юстиниана о порядке наследования у армян. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 61-72.

Գալստյան, Ա. (1952) Սմբատ Գունդստաբլի «Դատաստանագրքի» մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 89-102.

Աբրահամյան, Ա. (1951) 1724 թվի հայ-ադրբեջանական փոխօգնության պայմանագրերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 41-62.

Բաբայան, Լ. (1948) Հայաստանի հարկային սիստեմը մոնղոլական տիրապետության շրջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 55-66.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1945) Մի վկայություն գերագույն դատակազմության և դատավարության մասին Զաքարյան Հայաստանում (Մի էջ հայ և վրաց իրավունքի պատմությունից). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 73-82.

This list was generated on Sun Feb 28 07:54:43 2021 AMT.