ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Items where Subject is "H Social Sciences > HB Economic Theory"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 133.

Исаакян, Г. Д. (1965) Темпы и пропорции воспроизводства основных фондов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 27-37.

Акопян , Л. С. (1965) К вопросу повышения производительности труда в промышленности Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 31-42.

Վարդգեսյան, Գ. Հ. (1965) Անդրկովկասի Հանրապետությունևերի քաղաքական և տնտեսական համագործակցությունը 1921 — 1923 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-14.

Մակինյան, Հ. Լ. (1965) Ազգային փոքրամասնությունների հետ տարվող աշխատանքը Հայաստանում սովետական իշխանության առաջին տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 77-84.

Андреасян, В. (1964) Экономическая эффективность капитальных вложений в машиностроении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 13-26.

Ազիզբեկյան, Հ. Ա. (1964) Էլեկտրիֆիկացիայի գիտական պրոբլեմների մշակումը մեր հանրապետությունում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-14.

Բարսամյան, Վ. Հ. (1964) ՀԿՊ պայքարը Զանգեզուրի արդյունաբերական կարևոր oջախ դարձնելու համար. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 15-30.

Սադաղյան, Ա. Ա. (1964) Հասարակական հիմունքներով աշխատանքի շարժման ծավալումը մեր հանրապետությունում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-18.

Акопов, Г. Б. (1964) К вопросу о характере частного землевладения в современном Курдистане. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 61-70.

Բաղդագյուլյան, Վ. Հ. (1964) Պարտիայի ծրագիրը և գյուղատնտեսական աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-12.

Ալլահվերդյան, Ս. Ա. (1963) Քսանհինգհազարականները կոլտնտեսային շարժման կազմակերպիչներ Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 11-20.

Григорянц, Ал. (1963) А. М. Акопян—Советская Армения в годы пятой пятилетки коммунистического строительства, издание АН АрмССР, Ереван, 1962, 344 с. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 92-94.

Կոնդակչյան, Ռ. Պ. (1963) Թուրքիայի ռազմականացման տնտեսական ու ֆինանսական հետևանքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 35-44.

Մկրտումյան, Յու. (1963) Հյուսիս-Արևելյան Հայաստանի հայերի տարեկան անասնապահական ցիկլը նախահեղափոխական շրջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 87-100.

Մահտեսյան, Ց. Ծ. (1963) Հայկական ՍՍՌ հասարակական ամբողջական արդյունքի և ազգային եկամտի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 31-44.

Գեղամյան, Գ. (1963) Գյուղատնտեսության զարգացման նոր էտապի նշանակությունը կոմունիզմի ծավալուն կառուցման համար մղվող պայքարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-16.

Тер-Акопян, Эм. Н. (1962) Полезная книга(Г. Л. Еганов, Проблемы экономического развития СССР в трудах экономико-географов США. Изд. АН АрмССР, Ереван, 1962, стр. 244.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 109-112.

Ավետիսյան, Հ. (1962) Վ. Հ. Ղազախեցյան. «Հայաստանը մեծ բեկման տարում». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 113-116.

Մանուկյան, Ի. (1962) Հայաստանի աշխատավորների հերոսական տարեգրության էջերից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 99-102.

Ե., Հ. and Ս., Ռ. (1962) Աֆղանստանի, Իրանի և Թուրքիայի նոր և նորագույն շրջանի պատմության ու տնտեսության պրոբլեմներին նվիրված Համամիութենական գիտական սեսիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 95-100.

Եգանյան, Հ. Մ. (1962) Ոռոգման պրոբլեմը ժամանակակից Իրանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 75-82.

Editorial, Board (1962) В Институте экономики Академии наук Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 97-101.

Պետրոսյան, Վ. Ա. (1962) Արտադրանքի ինքնարժեքի իջեցման ուղիները Հայկական ՍՍՌ արդյունաբերության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-18.

Դավթյան, Լ. (1962) Գիտական սեմինար նվիրված ժողովրդական սպառման պրոբլեմին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 99-102.

Կարճիկյան, Հ. Խ. (1961) Աշխատանքային ռեսուրսների և բանվորական ուժի վերարտադրության մի քանի հարցերը Հայաստանի գյուղատնտեսության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-18.

Մարգարյան, Շ. (1961) Գիտական կոնֆերանս նվիրված միութենական ռեսպուբլիկաների ազգային եկամտի հարցերին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 103-107.

Իսահակյան, Գ. Դ. (1961) Աշխատանքի էներգազինվածությունը Հայկական ՍՍՌ արդյունաբերության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 25-36.

Հարությունյան, Լ. Մ. (1961) Կոլտնտեսային շինարարության մի քանի հարցեր ՍՄԿՊ Ծրագրի նախագծի լույսի տակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 11-24.

Սակիև, Մ. Ս. (1961) Հիմնական ֆոնդերի և արտադրանքի աճման տեմպերի համամասնության հարցը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 19-34.

Մովսիսյան, Ս. Հ. (1961) Կոմունիզմի նյութատեխնիկական բազայի ստեղծումը և Հայկական ՍՍՌ էկոնոմիկայի զարգացման հեռանկարները առաջիկա 20 տարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-20.

Պոսոշնիկովա, Կ. Պ. (1961) Հողային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման մի քանի հարցեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 25-34.

Ավետիսյան, Խ. Ա. (1961) Զանգեզուրի բնակչությունը և նրա աշխատանքային ռեսուրսները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 17-24.

Խաչատրյան, Վ. Ն. (1961) Հայաստանի տնտեսական կապերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 7-16.

Զուրաբյան, Ս. Շ. (1961) Կապիտալիզմի ընդհանուր ճգնաժամի նոր էտապը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 13-24.

Պետրոսյան, Վ. Ա. (1961) Սովետական Հայաստանի ֆինանսները (Զ. Ն. Շաքարյան, Ֆինանսները և սոցիալիստական շինարարությունը ՀՍՍՌ-ում 40 տարում։ Պետհամալսարանի հրատարակչություն, 1960։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 83-85.

Կարապետյան, Ս. Ա. and Բաբաջանյան, Ռ. Գ. (1961) Տնտեսագիտության ինստիտուտում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 83-86.

Մարգարյան, Շ. Ս. (1961) Մասնագիտացման զարգացումը Հայկական ՍՍՌ մեքենաշինության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 15-28.

Папазян, А. Д. (1961) К вопросу о техническом значении налогового термина „малоджахат". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 61-82.

Тер-Акопян, Эм. Н. (1961) Экономика Советской Грузии за 40 лет. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 9-24.

Պետրոսյան, Վ. Ա. (1961) Հայաստանի շինարարական արդյունաբերության մասնագիտացումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 33-42.

Հակոբյան, Ս. Մ. (1960) Ամերիկյան մոնոպոլիաների տնտեսական գործունեության պատմությունից Արևմտյան Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 17-28.

Агабабян, Э. М. (1960) Научный семинар в Институте экономики. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 88-90.

Джагацпанян, А. К. (1960) Развитие промышленности Советской Армении за 40 лет. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 11-24.

Հայրապետյան, Ա. Պ. (1960) Ժողովրդական տնտեսության մասնագետների պատրաստման մասին Հայկական ՍՍՌ-ում երկրորդ հնգամյակի տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 17-28.

Бадалян, А. Л. (1960) К истории развития торгового скотоводства в Армении в конце XIX века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 21-36.

Գրիգորյան, Վ. Շ. (1960) Աշխատանքի վարձատրման ժամանակավարձային ձևի կիրառման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 83-90.

Махмудов, А. А. (1960) Расцвет экономики Советского Азербайджана. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 43-52.

Товмасян, С. С. (1960) Автоматизация и проблема профессионального разделения труда. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 35-46.

Каринян, А. Б. (1960) Г. А. Аветисян. Комсомол Армении в борьбе за социалистическую индустриализацию (1926-1932)(Հ. Ա. Ավետիսյան, «Հայաստանի կոմերիտմիությունը սոցիալիստական ինդուստրացման համար մղված պայքարում (1926-1932)» , Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, 1960, էջ 334։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 81-90.

Еганов, Г. Л. (1960) Научный семинар в Институте экономики. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 93-98.

Бабаджанян, М. С. (1960) Перспективы развития плодово-виноградарских совхозов северо-восточной Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 49-62.

Գաբուչյան, Վ. Մ. (1960) Անգլիայի ժամանակակից բուրժուական քաղաքատնտեսության քննադատությունը պրոլետարիատի դրության հարցերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 63-72.

Башинджагян, З. Г. (1959) С. А. Бадалян. К проблеме взаимоотношений города и деревни в переходный период от капитализма к социализму и при социализме. Изд. Ереванского университета, 1959 г., стр. 347. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 111-114.

Карапетян, С. А. (1959) Формы местной промышленности и условия их развития. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 35-48.

Карчикян, О. X. (1959) Некоторые вопросы экономики колхозов и развития специализации сельского хозяйства Араратской равнины. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 29-42.

Համբարյան, Ա. Ս. (1959) Ֆաբրիկա-գործարանային արտադրության զարգացումը նախասովետական Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 13-28.

Бабаджанян, М. С. (1959) Основные показатели производственной деятельности совхозов северо-восточной Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 37-42.

Իսահակյան, Գ. Դ. (1959) Սովետական Հայաստանի էկոնոմիկայի զարգացման հիմնական խնդիրները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-16.

Սահակյան, Գ. (1959) Վ. Ղազանչյան- «Լենինականի տեքստիլ կոմբինատի արտադրանքի ինքնարժեքի վերլուծությունը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 81-84.

Манасерян, Н. М. (1959) Научная конференция экономистов, посвященная вопросам перехода от социализма к коммунизму. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 105-109.

Եգանյան, Հ. Մ. (1959) Ագրարային հարցի լուծման երկու ուղիները ժամանակակից Իրանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 39-50.

Մանասերյան, Ն. Մ. (1959) Աշխատանքի հաշվառման և վարձատրման նոր ձևերը կոլտնտեսություններում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 11-20.

Ոսկանյան, Ա. Մ. (1959) Կոմունիզմի նյութա-տեխնիկական բազայի ստեղծման վճռական էտապը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-10.

Կարճիկյան, Օ. Խ. (1959) Կոլտնտեսային արտադրանքի ինքնարժեքը հաշվարկելու մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 13-20.

Սահակյան, Գ. Ն. (1959) Հայկական ՍՍՌ էկոնոմիկան յոթնամյակում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-12.

Еганов, Г. М. (1959) О взглядах американских ученых на роль географической среды. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 35-46.

Газанчян, В. И. (1959) Программа дальнейшего развития народного хозяйства СССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-12.

Եղիազարյան, Ա. Մ. (1959) Հայ տնտեսագիտական մտքի պատմության մի քանի հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 13-26.

Хармандарян, С. В. (1959) „Восстановление народного хозяйства Армянской ССР" (сборник документов). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 87-91.

Мелкумян, Р. (1958) О соотношении между двумя подразделениями общественного производства. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 13-24.

Оганесян, С. (1958) Исследование некоторых закономерностей роста производительности труда. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-20.

Бадалян, А. (1958) Налоговое обложение крестьян Армении в конце XIX в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 55-62.

Եգանյան, Հ. (1958) Խալիսեի ինստիտուտը ժամանակակից Իրանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 31-44.

Շաքարյան, Ղ. and Կիրակոսյան, Ա. (1958) Ուսումնասիրություն Հայաստանի սպառողական կոոպերացիայի վերաբերյալ (Կ.Պ.Կարագյան, Սպառողական կոոպերացիայի ծագումը և զարգացումը Հայաստանում, 1957 թ., Պետական համալսարանի հրատ., 455 էջ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 107-110.

Джибладзе, В. (1958) Деятельность Института экономики АН Грузинской ССР за 1957 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 117-120.

Չատինյան, Վ. (1958) Սովետական առևտրի և արդյունաբերության փոխհարաբերության հարցը սոցիալիզմի ժամանակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-12.

Д., В. (1958) Научно-исследовательские работы Института экономики Академии наук Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 97-100.

Թումանյան, Հ. (1958) Կապիտալի, այսպես կոչված, նախասկզբնական կուտակման մասին Հայաստանում X-XIII դարերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 53-65.

Ситарян, С. (1958) Народное потребление при социализме. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 51-60.

Агаян , Ц. (1958) О. Е. Туманян „Экономическое развитие Армении". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 93-102.

Զուլալյան, Մ. (1958) 16-րդ դարում Արևմտյան Հայաստանում տիրող թուրքական հարկային սիստեմի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 39-54.

Бадалян, А. (1958) Исследование об экономическом развитии Восточной Армении в XIX в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 85-89.

Азатян, Г. (1958) Национализация промышленности в СССР в 1917—1920 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-10.

Газанчиян, В. (1958) Региональное совещание экономистов Закавказья. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 95-100.

Մանասերյան, Ն. (1958) Կոլտնտեսություններում աշխատանքի վարձատրման մի քանի հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 11-26.

Editorial, Board (1957) От редакции. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 121-128.

Карапетян, А. (1957) Письмо в редакцию. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 113-121.

Марухян, А. and Хримлян, С. (1957) Экономика Советской Армении к 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 21-34.

Оганесян, С. (1957) Развитие промысловой кооперации Армянской ССР от кустарных промыслов к государственной промышленности. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 23-36.

Խրիմլյան, Ս. (1957) Տնտեսական շրջանացման և Հայկական ՍՍՌ տնտեսական շրջանների հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 37-52.

Միքայելյան, Ս. (1957) Ըստ հողի բաշխվող եկամտի(ռենտայի) բնույթի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 19-32.

Бадалян, А. (1957) Крестьянское землевладение в Армении 80—90-х годов XIX в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 41-60.

Ալլահվերդյան, Գր. (1957) Մասնագիտացումը և կոոպերացումը Հայաստանի մեքենաշինության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 27-40.

Шахкамян, Л. (1957) Обсуждение, посвященное вопросу действия закона стоимости и ценообразования в социалистическом обществе. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 117-123.

Ադոնց, Մ. (1957) Սոցիալիզմի շրջանի ապրանքային արտադրության, արժեքի օրենքի և գնագոյացման հարցերի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 19-34.

Тер-Акопян, Эм. (1957) А. Восканян „О роли географической среды в развитии общества". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 129-132.

Ջրաղացպանյան, Ա. (1957) Արտադրական պրոցեսների ավտոմատացման տնտեսական էֆեկտիվությունը սոցիալիստական արդյունաբերության մեջ։. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 11-24.

Ситарян, С. (1956) К вопросу о росте производства и платежеспособном спросе при социализме. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 17-28.

Оганесян, С. (1956) Особенности развития промысловой кооперации Армянской ССР и пути ее реорганизации. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-16.

Вермишев, К. (1956) Местные ресурсы в энергообеспечении животноводства Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 19-32.

Հ., Ա. (1956) Նոր գիրք Սովետական Հայաստանի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 125-126.

Մարուխյան, Ար. (1956) Կոլտնտեսություններում սոցիալիստական ընդլայնված վերարտադրության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-18.

Хримлян, С. and Карчикян, О. and Кочарян, А. (1956) Вопросы экономики и организации пригородного сельского хозяйства города Еревана. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 29-36.

Исаакян, Г. (1956) Главная экономическая задача СССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 35-52.

Хримлян, С. (1956) К вопросу размещения и специализации сельского хозяйства Армянской ССР (Предварительные выводы работ научного коллектива). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 43-62.

Вермишев, К. (1956) Система показателей для изучения электрохозяйства. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-10.

Вермишев, К. (1955) Полезное начинание. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 107-110.

Джагацпанян, А. (1955) Преимущественный рост производства средств производства—закон социалистической экономики. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 23-36.

Бадалян, А. (1955) К вопросу о денежных доходах колхозов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-12.

Амбарян, А. С. (1954) Из истории роста торгового земледелия в Эриванской губернии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 37-52.

Д. , В. (1954) Научное совещание по проблеме использования основных фондов и производственных мощностей. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 103-106.

Պետրոսյան, Վ. (1954) Արտադրողական աշխատանքի հասկացողության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 53-58.

Д. , В. (1954) В Секторе экономики Академии наук Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 97-98.

Խուրշուդյան, Կ. (1954) Տրանսպորտի դերը Հայկական ՍՍՌ արտադրողական ուժերի տեղադրման և տնտեսական ռայոնների զարգացման գործում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-12.

Карапетян, А. Х. (1953) О методике исследования проблемы использования производственных мощностей. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 7-16.

Д., В. (1953) Координационное совещание, посвященное истории развития экономической мысли народов Закавказья. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 107-112.

Թրյան, Հ. (1953) Անգլո-ամերիկյան նավթային մոնոպոլիաների գործունեությունը Մերձավոր և Միջին Արևելքում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 75-100.

Хримлян, С. (1953) И. В. Сталин об экономическом законе обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 13-30.

Սարգսյան, Վ. (1953) Գիտական սեսիա, նվիրված Ի. Վ. Ստալինի «Սոցիալիզմի տնտեսական պրոբլեմները ՍՍՌՄ-ում» աշխատությանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 103.

Մարուխյան, Ար. (1952) Մեծ ավանդ մարքսիզմ-լենինիզմի գանձարանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-26.

Ստալին, Ի. (1952) Ընկ. Լ. Դ. Յարոշենկոյի սխալների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 44-61.

Ստալին, Ի. (1952) Պատասխան ընկ. Ալեքսանդր Իլյիչ Նոտկինին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 38-44.

Ստալին, Ի. (1952) Պատասխան ընկերներ Ա. Վ. Սանինային և Վ. Գ. Վենժերին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 61-70.

Ստալին, Ի. (1952) Սոցիալիզմի տնտեսական պրոբլեմները ՍՍՌՄ-ում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 7-37.

Карапетян, А. (1952) О показателе продолжительности службы основных средств. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 11-24.

Аллахвердян, Г. (1952) О результатах опыта внедрения внутризаводского хозрасчета. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-14.

Тер-Акопян, Эм. Н. (1952) Расцвет экономики и культуры Советской Грузии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 23-38.

Зубиетян, В. (1952) Экономика Зангезура. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 87-98.

Բաբայան, Լ. (1951) Հայաստանի ուշ միջնադարի սոցիալ-տնտեսական կյանքի պատմության մի քանի հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 63-72.

Սահակյան, Գ. (1951) Հոյակապ արդյունքներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-18.

Хримлян, С. (1951) О некоторых вопросах социалистического размещения производительных сил. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-22.

Մարուխյան, Ար. (1951) Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը Սովետական Հայաստանի կոլտնտեսություններում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 19-34.

Խրիմլյան, Ս. (1947) Տնտեսագիտության պրոբլեմները Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայում հետպատերազմյան նոր հնգամյակում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-12.

This list was generated on Thu May 13 02:45:22 2021 AMT.