ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation > GR Folklore"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 50.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1965) 10—րդ դարի արաբ մատենագիրը հայկական սովորույթների և երաժշտության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 75-78.

Նազինյան, Ա. Մ. (1965) Երվանդ Լալայանը բանահավաք-բանագետ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 63-70.

Աղայան, Էդ. Բ. (1965) Մանուկ Աբեղյանի լեզվական ժաոանգությունը (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-18.

Օդաբաշյան, Ա. Ա. (1965) Քրիստոնեական ամանորի հետ կապված որոշ ծիսական վերապրուկներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 91-98.

Գրիգորյան, Շ. Ս. (1965) Դիտարկումներ Գրիգոր Մագիստրոսի հիշատակած «Գուսանական» երգերի վերաբերյալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 83-90.

Ղազիյան, Ա. (1965) Հոբելյանական նստաշրջան՝ նվիրված Երվանդ Լալայանի ծննդյան 100-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 97-98.

Առաքելյան, Բ. and Վարդումյան, Դ. (1964) Ազգագրագետների և մարդաբանների միջազգային համաժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 96-102.

Բդոյան, Վ. (1964) Սրբուհի Լիսիցյան (Ծննդյան 70—ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 93-95.

Խաչատրյան, Ժ. Կ. (1964) Համշենի մի քանի պարերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 71-84.

Կարապետյան, Է. Տ. (1963) Պատրոնիմիայի վերապրուկները հայերի մեջ (Ըստ 1961 թ. գիտարշավախմբի նյութերի). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 75-80.

Սվազլյան, Վ. Գ. (1962) Ս. Հայկունու բանահավաքչական գործունեությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 33-44.

Քոլանջյան, Ս. (1962) Արշակ Ալպոյաճյան 17.VI 1879-24.VI 1962 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 97-99.

Ջնդի, Հաջիե (1962) Մեսրոպյան գրերը և քուրդ ժողովրդի կուլտուրան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 67-74.

Խանզադյան, Է. Վ. (1962) Երիտասարդ գիտաշխատողների գիտական կոնֆերանսը Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 85-86.

Օդաբաշյան, Ա. Ա. (1962) Հայ ժողովրդական հավատալիքների մի քանի վերապրուկների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 63-72.

Մանուկյան, Մ. Թ. (1961) Նոր Նախիջևանի և շրջակա հայաբնակ գյուղերի ժողովրդական երաժշտությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 99-106.

Սվազլյան, Վ. Գ. (1961) Ռոստովի մարզի հայ ժողովրդական բանահյուսությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 107-112.

Ղանալանյան, Ա. Տ. (1961) Լենինը ժամանակակից հայ ժողովրդական բանահյուսության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 41-54.

Аристова , Т. Ф. (1961) Материалы по этнографии курдов Армении (Современная культура и быт курдских колхозников Армении). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 91-102.

Յուզբաշյան, Բ. Տ. (1960) Գր. Գրիգորյան – Հայ ժողովրդական հերոսական էպոսը. Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, 1960 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 82-87.

Հարությունյան, Ս. Բ. (1959) Հայկական հանելուկների կապը բանահյուսական մյուս ժանրերի հետ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 55-68.

Աթայան, Ռ. Ա. (1959) Դիտողություններ հայ քաղաքային ֆոլկլորի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 67-74.

Օդաբաշյան, Ա. (1958) Խաչիկ Սամվելյանը ազգագրագետ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 33-42.

Բդոյան, Վ. (1958) Քաղաքական և սոցիալական անցքերի արձագանքները հայկական մի քանի խաղերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 27-38.

Կարապետյան, Է. (1957) Տանու ծառաների ինստիտուտը Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 75-82.

Ավդալ, Ա. (1957) Պատրոնիմիան Հայաստանի քրդերի մոտ 19-րդ դարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 59-66.

Ղանալանյան, Ա. (1957) Հովսեփ Օրբելին և հայկական էպոսը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 15-24.

Գրիգորյան, Գր. (1956) Արժեքավոր հայագիտական ուսումնասիրություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 111-114.

Վարդումյան, Դ. (1956) Ազգագրական գիտությունը Հայաստանում 1951-1955 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 127-132.

Բդոյան, Վ. (1956) Կոլտնտեսային ընտանեկան հարաբերություններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 25-38.

Գրիգորյան, Գր. (1956) Ժողովուրդների բարեկամության արտացոլումը «Սասունցի Դավիթ» հերոսական էպոսում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 49-64.

Курдоев, К. (1955) Хачатур Абовян как курдовед-этнограф. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 89-98.

Նազինյան, Ա. (1955) Նոր աշխատություններ ժողովրդական բանահյուսության վերաբերյալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 85-90.

Ղանալանյան, Ա. (1954) Ժողովրդական բանահյուսության դերը Հ. Պարոնյանի երգիծանքի մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 53-62.

Գրիգորյան, Գր. (1954) Ներքին հարստահարիչների դեմ հայ ժողովրդի մղած սոցիալական պայքարի արտացոլումը «Սասնա ծռեր» էպոսում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 29-50.

Հակոբյան, Ա. (1953) Կուլտուրական շինարարությունը Սովետական Հայաստանում ժողովրդական տնտեսության վերականգման ժամանակաշրջանում՝ 1921-1925 թվականներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-20.

Ղանալանյան, Ա. (1953) Ժողովրդական բանահյուսությունը հասարակական մտքի տարբեր հոսանքների գնահատությամբ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 29-48.

Գրիգորյան, Գր. (1953) «Սասնա ծոեր» էպոսի երկրորդ հատորի հրատարակության առթիվ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 69-74.

Ղանալանյան, Ա. (1952) Ժողովրդական բանահյուսության մի քանի հարցեր ընկեր Ստալինի լեզվաբանական աշխատությունների լույսի տակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 17-30.

Մնացականյան, Աս. (1952) «Վիշապ» քարակոթողների և վիշապամարտի դիցաբանության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 73-100.

Գրիգորյան, Գր. (1952) «Սասունցի Դավիթ» էպոսի էպիտետների իդեական բովանդակությունը և արտահայտչական առանձնահատկությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 55-76.

Карапетян, Э. and Вардумян, Д. (1952) О некоторых задачах армянской советской этнографии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 67-74.

Դեմիրճյան, Դ. (1951) Մեծարժեք գործ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 93-102.

Ջնդի, Հ. (1951) Քրդական սովետական ժողովրդական բանահյուսությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 117-124.

Աթայան, Ռ. (1949) Ժողովրդական երգի ներդաշնակության սկզբունքը Կոմիտասի մոտ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 87-114.

Գրիգորյան, Գր. (1949) Հայ ժողովրդական վեպի մի քանի կերպարների ու պատկերների իդեական-հասարակական բովանդակությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . 37- 76.

Ղանալանյան, Ա. (1948) Հայ ժողովրդի հերոսական ասքը Լենինի մասին և նրա գրական մշակումները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 41-50.

Капанцян, Гр. (1946) Об урартском божестве Шебиту. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11-1 . pp. 9-18.

Капанцян, Гр. (1944) Об одном хеттском мифе в связи с журавлем и божеством весны. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 61-72.

Ղանալանյան, Ա. (1943) Ժողովրդական բանահյուսության տեղն ու դերը Թումանյանի ստեղծագործության մեջ. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 3 . pp. 9-22.

This list was generated on Tue Apr 13 19:35:47 2021 AMT.