ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > D204 Modern History"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 58.

Սանթրոսյան, Վ. (1965) Գիտական նստաշրջան նվիրված Սովետական Հայաստանի 45-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 108-109.

Սարգսյան, Ս. Հ. (1965) Սովետական Ռուսաստանի հայկական թերթերը քաղաքացիական կռիվների տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 53-62.

Ավետիսյան , Խ. Ա. (1965) Քաղաքների զարգացումը Սովետական Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 38-52.

Ղազարյան, Հ. (1965) «Օսմանյան օրենքները Արևմտյան Հայաստանում »(16-17-րդ դդ. Կանուննամեներ),ԳԱ հրատարակչություն, 1964, 137 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 102-105.

Хачатурян, B. А. (1965) Население армянской колонии в Астрахани во второй половине XVIII в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 77-88.

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. (1965) Անդրկովկասի ժողովուրդների համատեղ ազատագրական պայքարի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 17-26.

Դիլոյան, Վ. Ա. (1965) Նոր վավերագիր Իսրայել Օրու մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 87-90.

Ստեփանյան, Ստ. Ս. (1964) Ազգային կուլտուրաների զարգացման մայրուղին ՍՍՌՄ-ում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-12.

Բայրամյան, Ա. Ա. (1964) Ալեքսանդրետի Սանջաքի իրավական ստատուսը և քաղաքական խմբավորումները (1920—1930-ական թվականներ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 27-36.

Ազիզբեկյան, Հ. Ա. (1964) Էլեկտրիֆիկացիայի գիտական պրոբլեմների մշակումը մեր հանրապետությունում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-14.

Նաջարյան, Հ. Խ. (1964) XVII դարի առաջին կեսի ռուս—իրանական հարաբերություններից (ըստ ռուսական աղբյուրների). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 69-78.

Ханларян, Л. А. (1964) Из истории классовой борьбы в армянской деревне дореформенного периода. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 31-44.

Գամաղելյան, Մ. Գ. (1964) Առաջադիմական գաղափարների թափանցումը Գևորգյան ճեմարան և աշակերտական հեղափոխական ելույթները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 45-54.

Editorial, Board (1964) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված ինտերնացիոնալի 100-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 103-104.

Оганезов, Г. О. (1964) Иосиф Герасимович Лазьян. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 19-24.

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1964) Նոր Ջուղայի հայկական գաղութը և կաթոլիկ միսիոներների կազմակերպությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 39-52.

Катанян, Р. П. (1964) Арменуи Оввьян. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 59-66.

Ադամյան, Ա. Ա. (1964) Վավերագրեր 1812 թ. Հայրենական պատերազմի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 77-84.

Համբարյան, Ա. Ս. (1964) Գյուղացիության կիսաճորտացումն ու ճորտացումն Արևմտյան Հայաստանում XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 27-38.

Հակոբյան, Ստ. Մ. (1964) Արևմտյան Հայաստանը ֆրանսիական իմպերիալիստների պլաններում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 29-40.

Ананян, Ж. А. (1964) Из истории общественной жизни города Григориополя. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 49-60.

Базиянц, A. П. (1964) Из истории Лазаревского института. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 13-20.

Парсамян, В. А. (1964) Материалы о Цюрихском кружке кавказских студентов «Ярмо». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 57-69.

Ավագյան, Վ. Լ. (1964) Անգլո-ամերիկյան ինտերվենտների գիշատիչ քաղաքականությունը Անդրկովկասում (1919—1921). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-14.

Хачатурян, B. А. (1963) Административно-правовое положение астраханских армян во второй половине XVIII века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 57-68.

Ստեփանյան , Գ. Խ. (1963) Նկարիչ Մանասները (Նյութեր հայ կերպարվեստի պատմության). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 77-82.

Барсегян, X. А. (1963) В. Ю. Самедов. Распространение марксизма-ленинизма в Азербайджане. Баку, 1963. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 87-90.

Ալիխանյան, Ս. Տ. (1963) Պայքար Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի վերացման և Ալեքսանդրապոլի ազատագրման համար. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 41-54.

Барсегян, Х. А. (1963) Рукой Ильича. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 89-92.

Պետրոսյան, Հ. Ա. (1963) Բաքվի բոլշևիկների պայքարը ռազմա-արդյունաբերական կոմիտեների դեմ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 33-46.

Բաղդասարյան, Ս. (1963) Կարևոր աշխատություն (Ե. Ղ. Սարգսյան, Ռ. Գ. Սահակյան «Հայ ժողովրդի նոր շրջանի պատմության նենգափոխումը թուրք պատմագրության մեջ»). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 119-122.

Ինճիկյան, Հ. (1963) Բ. Կնունյանցը երիտասարդ թուրքերի հեղափոխության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 93-100.

Гарибджанян, Г. Б. (1963) Революционная деятельность В. Каспарова в эмиграции. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 19-30.

Սահակյան, Ա. (1963) Մի էջ հայկական Կարմիր բանակի մարտական ուղուց(Զինվորի օրագրից). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 87-90.

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1963) Բուլղարահայ կոմունիստների առաջին կոնֆերանսը (1921 թ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 69-82.

Հովհաննիսյան, Ն. Հ. (1963) Իրաքի ազգային-ազատագրական շարժման մի քանի հարցերը բուրժուական պատմագրության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 29-40.

Սահակյան, Հ. Թ. (1963) Աշխատություն Անդրկովկասյան ժողովուրդների լենինյան բարեկամության մասին (Վ. Ա. Պարսամյան, Լենինը և Անդրկովկասյան ֆեդերացիան, Երևան, 1962։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 93-96.

Թոփուզյան, Հ. (1963) Հայերի մասնակցությունը Սիրիայի և Լիբանանի ազգային անկախության պայքարին 1943-1945 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 17-30.

Հակոբյան, Ա. Մ. (1963) ՍՍՌՄ-ի կազմակերպումը և նրա պատմական նշանակությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-16.

Գեղամյան, Գ. (1963) Գյուղատնտեսության զարգացման նոր էտապի նշանակությունը կոմունիզմի ծավալուն կառուցման համար մղվող պայքարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-16.

Սանթրոսյան, Վ. (1963) ՍՍՌՄ-ի կազմավորման 40-ամյակին նվիրված գիտական. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 104-105.

Карапетян, С. Х. (1962) К вопросу о причинах задержки победы Октябрьской революции в Закавказье. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 15-30.

Հովհաննիսյան, Ռ. Փ. (1962) Նոր նյութեր 19-րդ դարի 80-ական թվականների արևմտահայ ազգային -ազատագրական շարժումների և Կարինի «Պաշտպան Հայրենյաց» կազմակերպության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 61-72.

Օհանջանյան, Բ. (1962) Սուրեն Սպանդարյանը պրոլետարական ինտերնացիոնալիզմի պրոպագանդիստ և հրապարակախոս. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-14.

Ավետիսյան, Հ. (1962) Վ. Հ. Ղազախեցյան. «Հայաստանը մեծ բեկման տարում». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 113-116.

Խալեյան, Ե. (1962) Գեներալ-լեյտենանտ Ս. Մարտիրոսյան (Ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 99-102.

Սահակյան, Ռ. Գ. (1962) Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիների սովետա-թուրքական հարաբերությունների նենգափոխումը ժամանակակից թուրք պատմագրության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-18.

Մանուկյան, Ի. (1962) Հայաստանի աշխատավորների հերոսական տարեգրության էջերից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 99-102.

Акубжанова, 3. (1962) Образование Кавказского Союза РСДРП. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-14.

Ե., Հ. and Ս., Ռ. (1962) Աֆղանստանի, Իրանի և Թուրքիայի նոր և նորագույն շրջանի պատմության ու տնտեսության պրոբլեմներին նվիրված Համամիութենական գիտական սեսիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 95-100.

Կարապետյան, Հ. Ն. (1962) Գ. Ա. Գալոյան, Անդրկովկասում սոցիալիստական ռևոլյուցիայի և կոմունիստական շինարարության պատմության կեղծարարության դեմ, Երևան, Հայպետհրատ, 1961, 405 էջ։ (Г. А. Галоян, Социалистическая революция в Закавказье в освещении буржуазной историографии. М., 1960, 218 стр.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 89-94.

Կարինյան, Ա. Բ. (1962) «Պրավդան» նախահոկտեմբերյան տարիներին. Փաստեր, հուշեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 17-26.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1962) Լենինը և «Պրավդան». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-16.

Նիկողոսյան, Մ. Գ. (1962) Հայաստանի Սովետները 1917 թվականի հուլիսյան դեպքերից հետո. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 27-40.

Բադալյան, Խ. Հ. (1962) Սուլթանական Թուրքիայի և դաշնակների գործարքը 1918 թվականին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 19-30.

Крикунов, В. П. (1962) Из истории рабочего движения на юге России в 80-х годах XIX в. (Рабочие кружки братьев Пешекеровых). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 61-70.

Ղազանջյան, Վ. Հ. (1962) Ազգային փոքրամասնությունների շրջանում տարվող կուլտուրական աշխատանքը Սովետական Հայաստանում (1920-1925). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-16.

Барсегян, Х. А. (1962) Из истории Закавказской большевистской периодической печати Новые материалы С. Г. Шаумяна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 65-78.

This list was generated on Tue Apr 13 20:29:45 2021 AMT.