ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 812.

Бегиян, А. З. (1965) Советы, их природа, перспективы и пути развития. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 104-107.

Мамедов, C. А. (1965) Торгово-экономические связи азербайджанского и армянского народов в первой четверти XVIII в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 81-90.

Սահակյան, Ե. Ս. (1965) Աշակերտական շարժումները Ղարաբաղի թեմական դպրոցում 1906 թվականին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 17-26.

Համբարյան, Ա. Ս. (1965) Արհեստները Արեմտյան Հայաստանում XIX դարի վերջին քաոորդում և XX դարի սկզբին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 53-64.

Շտիկյան, Ս. Ա. (1965) Բանասիրական ճշգրտումներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 100-103.

Դիլոյան, Վ. Ա. (1965) Լազարյան ճեմարանը (Հիմնադրման 150-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 37-52.

Մովսիսյան, Ս. Հ. (1965) 45 տարի Մեծ հոկտեմբերի ուղիով. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-15.

Պողոսյան, Վ. Ա. (1965) Արդյունաբերության մեջ սոցիալիստական մրցության ծավալման ուղղությամբ ՀԿՊ գործունեության պատմությունից (1941 —1945 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 16-26.

Թումանյան, Բ. Ե. (1965) Գիտության պատմության անդրկովկասյան աոաջին կոնֆերանսը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 106-107.

Օհանջանյան, Շ. Բ. (1965) 1905 թ. հունվարի 9-ի արձագանքները Անդրկովկասի սովորող երիտասարդության շրջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 15-24.

Малицян, С. А. (1965) Из истории Астрахано-Каспийской флотилии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 28-34.

Հովհաննիսյան, Մ. Լ. (1965) Լեհահայերի իրավական վիճակը 16—17-րդ դարերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 35-48.

Ղազարյան, Վլ. Ջ. (1965) Խ. Աբովյանը և ցարական գրաքննությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 49-62.

Սաֆրաստյան, Ա. Խ. (1965) Թուրքիայի միջնադարյան պատմության պերիոդիզացիայի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 93-101.

Акопов, Г. Б. (1965) Вопросы этногенеза народов Ближнего Востока в освещении пантюркистской историографии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 27-46.

Хачатурян, B. А. (1965) Население армянской колонии в Астрахани во второй половине XVIII в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 77-88.

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. (1965) Անդրկովկասի ժողովուրդների համատեղ ազատագրական պայքարի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 17-26.

Սարգսյան, Ե. Ղ. (1965) Արժեքավոր ուսումնասիրություն ( Ջ. U. Կիրակոսյան «Առաջին համաշխարհային պատերազմը և արևմտահայությունր 1914—1916 թթ. ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 97-103.

Թումանյան, Բ. Ե. (1965) Հայոց Մեծ և Փոքր թվականների տարեսկզբի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 79-86.

Ավդալբեգյան, Մ. Թ. (1965) Մ. Աբեղյանն իբրև հայոց հին գրականության պատմաբան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 59-68.

Վարդգեսյան, Գ. Հ. (1965) Անդրկովկասի Հանրապետությունևերի քաղաքական և տնտեսական համագործակցությունը 1921 — 1923 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-14.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1965) Բլեզ դը Վիժների «Traicté des chiffres» («Ձեռնարկ գրերի մասին») գիրքը հայկական այբուբենով. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 87-92.

Գրիգորյան, Ք. (1965) Հոբելյանական գիտական նստաշրջան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 93-94.

Դ. , Վ. (1965) Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 100-ամյակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 94-96.

Մինասյան, Մ. Մ. (1965) Ռացիոնալիզատորների և գյուտարարների շարժումը որպես աշխատավորների ստեղծագործական ակտիվության դրսևորում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 15-30.

Мнацаканян, А. Н. (1965) Компартия Армении — организатор всенародной помощи фронту в годы Великой Отечественной войны. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-24.

Антонян, М. О. (1965) М. А. Аракелян-«Великий интернациональный подвиг»(М. А. Аракелян, Великий интернациональный подвиг. Военное издательство, М., 1964 г.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 90-92.

Մակինյան, Հ. Լ. (1965) Ազգային փոքրամասնությունների հետ տարվող աշխատանքը Հայաստանում սովետական իշխանության առաջին տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 77-84.

Դ., Վ. (1965) Գիտական նստաշրջան նվիրված եղեռնի 50-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 96-97.

Գրիգորյան, Ք. Գ. (1965) Հայ ծովայինները Կովկասի համար մղված մարտերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 39-48.

Խալեյան, Ե. Մ. (1965) Հայ ոազմիկները Ղրիմի ազատագրման համար մղվող մարտերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 25-38.

Մարտիրոսյան , Լ. Վ. (1965) Հայաստանի աոողջապահության կին աշխատողները Հայրենական պատերազմի տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 49-58.

Խաչատրյան, Հ. Ն. (1965) Հովհաննես Սարուխանյանի կյանքի և հեղափոխական գործունեության անհայտ էջերից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 59-76.

Սարգսյան, Հ. (1965) Ֆաեզ էլ Ղոսեյն, Հայկական կոտորածները .(Faiez El-Ghocein, Temoignage d'un Arabe musulman sur l'innocence et le massacre des Armeniens. Trad. de l'Arabe par A. El-G, Bombay, 1917, 46 p. Այս գիրքը թարգմանվել և հայերեն լույս է տեսել 1960 թ . Կահիրեում։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 93-95.

Editorial, Board (1965) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . p. 139.

Նաջարյան, Ե. (1965) Սփյուռքահայ կուսակցությունների ներկա գործունեության գիտական ուսումնասիրություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 133-138.

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1965) Վ. Ի. Լենինը Ժնևում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-16.

Հարությունյան, Աշ. Հ. (1965) Աոաջին համաշխարհային պատերազմի պատմության ուսումնասիրման հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 19-34.

Դիլոյան, Վ. Ա. (1965) Նոր վավերագիր Իսրայել Օրու մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 87-90.

Արխանյան, Ա. Հ. (1965) Գևորգ Անտոնի Հովսեփյանց. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 81-88.

Տեր-Մկրտչյան, Լ. (1965) Հ. Կ. Կուսիկյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 102-103.

Հարությունյան , Գր. Գ. (1965) Հովհաննես Այվազովսկու տոհմի ծագումնաբանությունը և ազգանվան փոփոխումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 89-94.

Կարապետյան, Հ. Ն. (1965) Սարգիս Լուկաշին (Ծննդյան ութսունամյակի աոթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 31-44.

Գալստյան, Ա. (1965) Վ. Միքայելյան– «Ղրիմի հայկական գաղութի պատմություն». Հայկական UUՌ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1964, 428 էջ:. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 98-101.

Դավթյան, Հ. Մ. (1965) V. Պոլսի հայ-կաթոլիկների գաղտնի տպարանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 29-40.

Գրիգորյան, Շ. Ս. (1965) Դիտարկումներ Գրիգոր Մագիստրոսի հիշատակած «Գուսանական» երգերի վերաբերյալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 83-90.

Ղազիյան, Ա. (1965) Հոբելյանական նստաշրջան՝ նվիրված Երվանդ Լալայանի ծննդյան 100-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 97-98.

Բաղդասարյան, Էդ. (1965) Մատենադարանի գիտական X նստաշրջանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 100-102.

Գրիգորյան, Գր. (1965) Ն. Յա. Մառի ծննդյան 100- ամյակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 99-100.

Мурадян, П. М. (1964) Неопубликованная статья Н. Я. Марра об «Аркауне» (К столетию со дня рождения академика Н. Я. Марра). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 49-60.

Ազատյան, Հ. Ն. (1964) Հայ ժողովրդի պատմության չորսհատորյա դասագրքի առաջին հատորը («Հայ ժողովրդի պատմություն», հատոր I, խմբագրությամբ պրոֆ. Վ. Պարսամյանի, Երևան, Հայպետուսմանկհրատ, 1963, 484 էջ):. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 79-88.

Հովհաննիսյան, Աշոտ (1964) Հայկ Ազատյանի հիշատակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 93-96.

Editorial, Board (1964) Ամինե Ավդալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 105-106.

Հովհաննիսյան, Մ. Լ. (1964) Ռեչ Պոսպոլիտայի հայկական ինքնավար օրգանները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 47-58.

Ավանեսով, Ս. Ս. (1964) Թուրքիայի կառավարող շրջանների ազգային քաղաքականության մի քանի հարցերի շուրջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 15-26.

Միքայելյան, Վ. Ա. (1964) «Արևելագիտական ժողովածու», II,1964,ԳԱ հրատարակչություն,380 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 83-88.

Դաշկևիչ, Յա. Ռ. (1964) Ուկրաինական պատմագրության ներդրումը հայ-ուկրաինական փոխհարաբերությունների ուսումնասիրության գործում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 27-40.

Аванесов, С. and Саакян, Р. (1964) В секторе востоковедения (Обсуждение книги Н. Халфина). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 91-94.

Խուրշուդյան, Լ. (1964) Ա. Պ. Սիմոնյան – Երևան քաղաքի պատմության, էկոնոմիկայի և կուլտուրայի ուրվագիծ. Պետհամալսարանի հրատարակչություն. 1963, 545 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 81-83.

Editorial, Board (1964) ՍՍՌՄ գիտությունների ակադեմիայի նախագահության որոշումը (Հասարակական գիտությունների սեկցիա). Պատմության մեթոդոլոգիական հարցերի մշակման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 87-90.

Սադաղյան, Ա. (1964) Բազմավաստակ գիտնականի յոթանասունամյակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 83-84.

Բաղդասարյան, Վ. Ճ. and Սանթրոսյան, Վ. (1964) Գիտական նստաշրջաններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 79-82.

Կարինյան, Ա. Բ. (1964) Ռուսական տպագրության 400-ամյակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 15-30.

Սիմոնյան, Հ. (1964) Հ . Ն. Կարապետյան. Մեծ պայքարի մարդիկ, Հայպետհրատ, 1963, 481 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 95-100.

Հակոբյան, Վ. Ա. (1964) Մի ձեոագիր ռուս և ուկրաինացի ժողովուրդների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 61-70.

Շտիկյան, Ս. Ա. (1964) Ալիշանը և Պետերբուրգի հնէաբանական ընկերությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 79-82.

Սանթրոսյան, Վ. (1964) Գիտական նստաշրջան նվիրված ակադեմիկոս Հ. Մանանդյանի հիշատակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 87-88.

Ս., Ա. (1964) Գիտությունների ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 85-86.

Հովհաննիսյան, Ա. Գ. (1964) Հուշեր ակադեմիկոս Հակոբ Մանանդյանի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 89-92.

Աբգարյան, Գ. Վ. (1964) Մատենագրական նորույթներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 75-84.

Կարինյան, Ա. Բ. (1963) Անդրկովկասի ժողովուրդների կուլտուրական համագործակցությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-10.

Editorial, Board (1963) Անդրկովկասի պատմաբանների գիտական նստաշրջանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 117-118.

Քոլանջյան, Ս. (1963) Հ. Ն. Ակինյան. 10.9.1883-28.10.1963. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 119-120.

Ե., Ս. (1963) Վլադ Բընըցեանու. 22.8.1900–8.11.1963. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 120-121.

Մուրադյան, Պ. (1963) Լևոն Մելիքսեթ-Բեկ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 102-104.

Հասրաթյան, Մ. Ս. (1963) Սայաթ-Նովայի դավթարը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-22.

Բաշինջաղյան, Զ. Գ. (1963) Միշտ Սայաթ-Նովայի հետ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 89-102.

Նարյան, Մուշեղ (1963) Սայաթ-Նովա և Հովհ. Թումանյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 103-114.

Հասրաթյան, Մ. Ս. (1963) Սայաթ-Նովայի դավթարը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-32.

Անանյան, Գ. Գ. (1963) Սայաթ-Նովայի կերպարը պոեզիայում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 115-122.

Մուրադյան, Պ. (1963) Վրաց սայաթնովագիտության պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 77-88.

Ռիզաև, Ս. Ա. (1963) Գ. Խ. Ստեփանյան. Ուրվագիծ արևմտահայ թատրոնի պատմության. ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., Երևան, 1962. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 91-94.

Տեր-Գասպարյան, Ռ. Հ. (1963) Շուշու բնակչությունը 18-րդ դարից մինչև մեր օրերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 67-76.

Մադոյան, Գ. Ա. (1963) Գևորգ Ախվերդյանը սայաթնովագիտության հիմնադիր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 59-68.

Սահակյան, Ռ. (1963) Ավագագույն թուրքագետը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 117-120.

Մադոյան, Գ. Ա. (1963) Գահնամակի հայտնաբերման պատմության շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների . pp. 109-114.

Ալեքսանյան, Ս. Խ. (1963) Էջմիածնի վանքի և վանքապատկան գյուղացիների փոխհարաբերության հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 47-62.

Տեր-Ղևոնդյան, Հ. (1963) ԺԶ—ԺԸ դարերի Վասպուրականի արծաթագործության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 101-108.

Խրլոպյան, Գ. Տ. (1963) Սփյուռքի մի քանի հիմնական խնդիրների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 63-76.

Անասյան, Արսեն (1963) XIX դարի հայ ազատագրական շարժումները և Ինդոնեզիայի հայ գաղութը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 77-86.

Մելիքյան, Հ. Ս. (1963) Հաղպատի լենինյան-իսկրայական, բոլշևիկյան կազմակերպության հիմնադրման և ամրապնդման պատմությունից (60-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 19-34.

Մկրտումյան, Յու. (1963) Հյուսիս-Արևելյան Հայաստանի հայերի տարեկան անասնապահական ցիկլը նախահեղափոխական շրջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 87-100.

Խաչատրյան, Գ. Մ. (1963) Կուլտուրական մեծ ռևոլյուցիայի եզրափակիչ էտապը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 47-62.

Միշկո, Դ. Ի. (1963) Հայերը Կիևում 15-րդ դարից մինչև 17-րդ դարի կեսերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 93-100.

Հարությունյան, Վ. Ա. (1963) Սարգիս Կասյանը Հայաստանի ռազմա-ռևոլյուցիոն կոմիտեի աոաջին նախագահ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 81-92.

Բատիկյան, Լ. (1963) «Լալվարի որսի» ստեղծագործական պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 55-68.

Ананян, Ж. А. (1963) К вопросу о заселении юга России армянами во второй половине XVIII столетия. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 45-54.

Թորոսյան, Խոսրով (1963) Մխիթար Գոշի Դատաստանագրքի առնչակցությունը Աստվածաշունչ գրոց հետ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 61-74.

Гарибджанян, Г. Б. (1963) Ценное научное исследование (Е. К. Саркисян. Экспансионистская политика Османской империи в Закавказье, Ереван, изд. Академии наук Армянской ССР, 1962, 496 стр. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 99-103.

Մելիքսեթյան, Ս. (1963) Գեղարվեստական թատրոնը հայ գործիչների գնահատությամբ (Կ. Ս. Ստանիսլավսկու ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 55-68.

Ստեփանյան, Գ. Խ. (1963) Հայ լրագրային ծաղրանկարչության սկիզբը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 83-86.

Հարությունյան, Շ. Ռ. (1963) Սովետահայ պատմագրությունը 1920-ական թվականներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-28.

Խոնդկարյան, Մ. (1963) Կուլտուր-լուսավորական և մասսայական աշխատանքը Պետական պատմական թանգարանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 97-100.

Դուբիեզ, Ֆ. Ե. (1963) Հայերեն գրքերի տպագրությունը Ամստերդամում XVII-XVIII դարերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 83-92.

Հակոբյան, Վ. (1963) Հայկական աղբյուրները Ուկրաինայի քաղաքների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 45-52.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1963) Հնատիպ գրքերի նորահայտ նմուշներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 65-78.

Շահնազարյան, Շ. (1963) Հովհաննես Տերզնցին և իր Սաղմոսարանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 79-82.

Պողոսյան, Ֆ. Գ. (1963) Դատարանակազմությունն ըստ Աստրախանի հայոց դատաստանագրքի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 45-64.

Ճինգոգյան, Կ. Հ. (1963) Էջեր հայ և բուլղար ժողովուրդների դարավոր բարեկամության պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 65-78.

Վ., Մ. (1963) Հայ և ուկրաինական պատմաբանների գիտական սեսիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 100-103.

Балаян, Б. П. (1962) Из дипломатической истории присоединения Восточной Армении к России. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 19-32.

Քոչարյան, Ա. (1962) Միափող սրինգ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 67-78.

Арутюнов, Г. А. (1962) Неизвестные работы С. Г. Шаумяна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 51-60.

Ղազարյան, Հ. (1962) Զեյթունի 1862 թ. ապստամբության արձագանքները 19-րդ 60-ական թվականների հայ իրականության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 13-26.

Սանթրոսյան, Վ. (1962) Զեյթունի ապստամբության 100-ամյակին նվիրված գիտական նիստ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 103-104.

Դիլոյան, Վ. Ա. (1962) Հայ գործիչների վերաբերմունքը դեպի 1812 թվականի Հայրենական պատերազմը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-12.

Դիլոյան, Վ. Ա. (1962) Լազարյանների լեռնարդյունաբերական ձեռնարկությունների պատմությունից(XVIII դար). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 33-48.

Հակոբյան, Վ. (1962) Մեծարժեք մենագրություն (Հ. Ս. Անասյան, 17-րդ դարի ազատագրական շարժումներն Արևմտյան Հայաստանում,պատմական հետազոտություն, Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, 1961։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 83-88.

Кривонос, Н. К. (1962) К истории армянских ремесленников во Львове в первой половине XVII в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 67-84.

Քոլանջյան, Ս. (1962) Արշակ Ալպոյաճյան 17.VI 1879-24.VI 1962 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 97-99.

Բաբայան, Ա. Հ. (1962) «Սովետահայ գրականության պատմության» առաջին հատորը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 83-88.

Բարխուդարյան , Վ. Բ. (1962) Պատմության ինստիտուտի խնդիրները ՍՄԿՊ XXII համագումարի որոշումների լույսով. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-14.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1962) Հայկական հին տպագրությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 39-54.

Ջնդի, Հաջիե (1962) Մեսրոպյան գրերը և քուրդ ժողովրդի կուլտուրան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 67-74.

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1962) Ս. Ղ. Ղազարյան. Հայոց գրական լեզվի պատմություն (Հատոր Ա., Հայպետհրատ, 1961). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 93-95.

Սանթրոսյան, Վ. (1962) Ակադեմիկոս Հ. Ա. Օրբելու 75-ամյակի մեծարման երեկո. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 97-98.

Ոսկանյան, Վ. Կ. (1962) Նյութեր ուկրաինական արխիվներից (Ուկրաինայի արխիվները հայերի մասին). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 79-90.

Սարգսյան, Ա. Ծ. (1962) Ճշմարտացի պատմվածքներ հերոսական անցյալի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 79-82.

Մելիքսեթյան, Ս. (1962) Սովետահայ թատրոնի տարեգրությունը (Բ. Հարությունյան, Սովետահայ թատրոնի տարեգրություն,(1917-1940) գիրք 1, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, 1961։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 73-79.

Editorial, Board (1962) Հանդիսավոր նիստ՝նվիրված Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդյան 1600-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 87-96.

Մելիքյան, Հ. (1961) Արժեքավոր ուսումնասիրություն ( Մ.Վ.Արզումանյան, Բոլշևիկների գործունեությունը և ոևոլյուցիոն շարժումը Հայաստանում 1907—1917 թվականներին, Հայպետհրատ, Երևան, 1959։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 89-94.

Խուրշուդյան, Լ. Ա. (1961) Հ. Ս. Կարապետյան, Մայիսյան ապստամբությունը Հայաստանում (1920). Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատ., Երևան, 1961, 337 էջ։. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 85-88.

Սարգսյան, Ե. Ղ. and Սահակյան, Ռ. Գ. (1961) Հայ ժողովրդի պատմության մի քանի հարցերի ֆալսիֆիկացիան թուրք պատմաբանների աշխատություններում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 13-22.

Дорри, Дж. (1961) Антиимпериалистические мотивы в современной персидской сатирической поэзии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 61-74.

Դանիելյան, Ա. Մ. (1961) Ա. Գ. Գալստյան, «Սմբատ Սպարապետ», Հայպետհրատ, Երևան, 1961, 179 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 97-102.

Շաքրոյե, Խուդո (1961) Քրդերի դրությունը Իրաքում առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո և «քրդական հարցը» Անգլիայի քաղաքականության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 47-60.

Ինճիկյան, Հ. (1961) Կոորդինացիոն խորհրդակցություն արևելագիտության հարցերի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 121-124.

Editorial, Board (1961) Հայաստանի Կոմունիստական պարտիայի XXII համագումարը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-10.

Համբարյան, Ա. Ս. (1961) Հայոց եկեղեցական բռնագրաված գույքի օգտագործումը ցարիզմի կողմից 1903-1905 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 77-86.

Վարդումյան, Դ. Ս. (1961) Ռոստովի մարզի հայերի մշակույթի և կենցաղի նմուշներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 87-98.

Հայրապետյան, Ա. (1961) Վ. Ֆ. Գլադկովի ռազմական մեմուարները (В. Ф. Гладков, Десант на Эльтиген, Воениздат, 1961.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 117-120.

Եղիազարյան, Ա. Մ. (1961) Անդրկովկասի հայ բնակչության սոցիալական կազմի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 61-68.

Բաբայան, Լ. Հ. (1961) Զաքարյանների ֆեոդալական իշխանության վարչական-քաղաքական կառուցվածքի մի քանի հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 81-94.

Մելիքսեթյան, Հ. Ու. (1961) Հայ գաղթականության հարցը Ազգերի Լիգայում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 43-60.

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1961) Յաշ քաղաքում հայկական դատարանի գոյության մասին վկայող մի ուշագրավ վավերագիր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 103-108.

Ճինգոզյան, Կ. Հ. (1961) Ուսումնասիրություն բուլղարահայ մամուլի մասին (Н. Касабян, «Начало и развой на арменския печат в България». Родишник на Българския Библиографически институт Елин Пелин, т. VI, 1959, София). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 109-112.

Աղայան, Ծ. Պ. (1961) ՍՄԿՊ-ի խնդիրները ազգային հարաբերությունների բնագավառում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 21-30.

Կոնդակչյան, Ռ. Պ. (1961) Արևմտագերմանական մոնոպոլիաների արտաքին առևտրական ներխուժումը Թուրքիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 35-48.

Editorial, Board (1961) Կոմունիզմի կառուցման մեծ ծրագիրը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-6.

Գրիգորյանց, Ալ. Կ. (1961) Կոմունիստական շաբաթօրյակներից դեպի կոմունիստական աշխատանքի կոլեկտիվները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 7-24.

Editorial, Board (1961) Պատմության ինստիտուտում («Հայ ժողովրդի պատմություն» բազմահատորյակի պրոսպեկտի քննարկումը ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 103-106.

Ананян, Ж. А. (1961) О дружбе украинского и армянского народов («Исторические связи и дружба украинского и армянского народов», изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1961 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 73-77.

Սանթրոսյան, Վ. (1961) Գիտական սեսիա՝ նվիրված Հայրենական Մեծ պատերազմի 20-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 84-86.

Մ., Վ. (1961) Գիտական սեսիա՝ նվիրված Վրաստանում Սովետական իշխանության հաստատման և Վրաստանի Կոմունիստական պարտիայի կազմավորման 40-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 81-82.

Սահակյան, Հ. Թ. (1961) Հայաստանի բանվոր դասակարգի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 78-80.

Խալեյան, Ե. Մ. (1961) Հայրենական Մեծ պատերազմի հայ պարտիզաններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 59-66.

Дарьян, В. А. (1961) «Советская Армения в годы четвертой пятилетки(1946—1950)». Издательство АН Арм. ССР, 1960 г.(Ս. Վ. Խարմանդարյան, Սովետական Հայաստանը չորրորդ հնգամյակի տարիներին, Հայկ. ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1960։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 81-83.

Դիլոյան, Վ. Ա. (1961) Լազարյան ճեմարանի հիմնադրման պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 55-68.

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1961) Հայ պարբերական մամուլի ցենզուրայի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 73-80.

Аветисян, Г. А. (1961) Первая конференция комсомольских организаций Закавказья и ее предыстория. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 23-38.

Еганов, Г. Л. (1961) Ю. М. Качарава. Советская Грузия (краткий очерк), Издательство АН АрмССР, 1961. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 79-82.

Editorial, Board (1961) Հայաստանի Կոմունիստական պարտիայի Կենտկոմին, Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Ռեսպուբլիկայի Գերագույն Սովետի Նախագահությանը, Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-5.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1961) Հայաստանի վարչական բաժանումները ըստ արաբ աշխարհագիրների. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 63-72.

Աբրահամյան, Ռ. Ա. (1961) Հնդկաստանի աշխարհագրությունը հայկական հին և միջնադարյան աղբյուրներում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 73-78.

Մնացականյան, Ա. Ն. (1961) Վ. Ի. Լենինի դերը Հայկական ՍՍՌ-ի կազմակերպման գործում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 9-22.

Худавердян, К. С. (1961) Г. А. Галоян. Социалистическая революция в Закавказье в освещении буржуазной историографии. Соцэкгиз, Москва, 1960. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 89-96.

Казанджян, Р. В. (1961) Из истории Карсской подпольной организации РКП(б)-КПА (1919—1920). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 61-72.

Հովհաննիսյան, Ն. Հ. (1961) Իրաքը 1958 թ. հուլիսի 14-ի ռևոլյուցիայի նախօրյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 19-32.

Զուլալյան, Մ. Կ. (1961) Թուրք-պարսկական պատերազմները Հայաստանի տերիտորիայի վրա և նրանց հետևանքները (1555-1595 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 43-54.

Ղազախեցյան, Վ. Ն. (1961) Սովխոզային շինարարությունը Հայաստանում 1921-1930 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-14.

Editorial, Board (1961) 40 лет Советской Грузии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-8.

Бадалян, Х. А. (1961) Из истории совместной борьбы народов Закавказья против султанской Турции и западных колонизаторов во второй половине XIX века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 43-48.

Папазян, А. Д. (1961) К вопросу о техническом значении налогового термина „малоджахат". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 61-82.

Թահմիզյան, Ն. Կ. (1961) Էջեր հայկական վաղ-միջնադարյան երաժշտական գեղագիտությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 49-60.

Ալիխանյան, Ս. Տ. (1961) Լոռվա աշխատավորության հերոսական ապստամբությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 25-42.

Ֆելեքյան, Հ. Հ. (1961) Վ. Ա. Միքայելյան. Հայաստանի գյուղացիությունը Սովետական իշխանության համար մղված պայքարի ժամանակաշրջանում (1917-1920 թթ.), Հայպետհրատ, 1960. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 83-87.

Шюц, Эдмонд (1961) Новые данные о Габриеле Токатеци. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 103-106.

Միքայելյան, Վ. Ա. (1961) «Արևելագիտական ժողովածու», հատ. 1-ին, Երևան, 1960 թ., ՀՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 107-112.

Ефимов, Г. И. and Светлов, Г. Г. (1961) Из истории партизанского движения в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-18.

Իսահակյան, Հ. Ա. (1961) Լենինյան «Իսկրա»-ն և ռևոլյուցիոն շարժումները Հայաստանում (1900-1903 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 19-32.

Խաչատրյան, Վ. Ա. and Կարապետյան, Մ. Ե. (1961) Պատմության թանգարանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 112-114.

Եգանյան, Հ. Մ. (1960) 1919 թ. անգլո-իրանական պայմանագիրը անգլիական ու իրանական պատմագրության գնահատմամբ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 29-38.

Худавердян, К. С. (1960) Культурное строительство в Советской Армении в годы предвоенных пятилеток. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-16.

Editorial, Board (1960) Объединенная сессия Академий наук СССР, Армянской, Грузинской и Азербайджанской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 79-84.

Юхт, А. И. (1960) Правовое положение астраханских армян в первой половине XVIII века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 47-60.

Հակոբյան, Ս. Մ. (1960) Ամերիկյան մոնոպոլիաների տնտեսական գործունեության պատմությունից Արևմտյան Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 17-28.

Հովհաննիսյան, Աշոտ (1960) Էդմոնդ Բըրկը Հովսեփ Էմինի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 61-66.

Editorial, Board (1960) 40 տարի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-10.

Барсегян, Х. А. (1960) Из истории организационного оформления Коммунистической партии Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 51-60.

Агаян, Ц. П. (1960) Освещение истории установления Советской власти в Армении в советской армянской историографии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 25-36.

Խաչատրյան, Գ. Մ. (1960) Հայ ժողովրդի սոցիալիստական ինտելիգենցիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 37-50.

Саркисян, А. Ц. (1960) А. Мнацаканян. «Посланцы Советской России в Армении». Айпетрат, 1959. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 87-89.

Нор-Аревян, Г. К. (1960) Борьба КП Армении за технический прогресс в области промышленности в годы IV пятилетки. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-16.

Հայրապետյան, Ա. Պ. (1960) Ժողովրդական տնտեսության մասնագետների պատրաստման մասին Հայկական ՍՍՌ-ում երկրորդ հնգամյակի տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 17-28.

Մելիքսեթյան, Հ. Ու. (1960) Պատմության ինստիտուտի գիտական սեսիան Կիրովականում և Ալավերդում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 93-96.

Н., М. (1960) Т. X. Акопян. „История Еревана (1801 — 1879 гг.)", Ереван, 1959 г.(Թ. Խ. Հակոբյան, Երևանի պատմությունը (1801-1879թթ.), Երևան, 1959 թ., 640 էջ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 77-79.

Егиазарян, А. М. (1960) „Итальянские" статьи Иосифа Атабекяна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 61-69.

Ананян, Ж. А. (1960) Научная сессия, посвященная вопросам археографии и источниковедения. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 99-102.

Шанидзе, А. Г. (1960) Криптографическая запись в одной армянской рукописи из мюнхенской коллекции. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 91-98.

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1960) Վ. Ի. Լենինը և Սովետական իշխանության ամրապնդումը Անդրկովկասում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-20.

Երեմյան, Ս. Տ. (1960) «Ծաւդէացւոց իշխանութիւն ». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 41-52.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1960) Երեմիա Չելեպին որպես Մունաջջիմ Բաշիի աղբյուրներից մեկը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 143-152.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1960) Հայ-բյուզանդական նոթեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 129-138.

Փափազյան, Հ. Դ. (1960) Օտար տիրապետությունը Արարատյան երկրում (ԺԵ դ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 21-40.

Вартанян, С. А. (1960) Забастовка в Эриванской гимназии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 83-90.

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1960) Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միանալու ժամանակաշրջանին վերաբերող փաստաթուղթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 91-92.

Իբրահիմով, Զ. Ի. (1960) Սովետական իշխանության հաղթանակը Ադրբեջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 29-42.

Ինճիկյան, Հ. Գ. (1960) Վ. Ի. Լենինը և Արևելքի ժողովուրդների ազգային- ազատագրական պայքարը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 15-28.

Кривонос, Н. К. (1960) Армянская колония в г. Золочеве (Из истории армянских поселений Западной Украины). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 87-92.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1960) Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը, I, Հրովարտակներ, պրակ երկրորդ, (1601-1650), կազմեց Հ. Դ. Փափազյան, Երևան, 1959. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 97-102.

Մելիքսեթյան, Հ. Ու. (1960) Սովետական իշխանության առաջին քայլերը հայ գաղթականության հարցի լուծման ուղղությամբ (1921-1922). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-20.

Каринян, А. Б. (1960) Г. А. Аветисян. Комсомол Армении в борьбе за социалистическую индустриализацию (1926-1932)(Հ. Ա. Ավետիսյան, «Հայաստանի կոմերիտմիությունը սոցիալիստական ինդուստրացման համար մղված պայքարում (1926-1932)» , Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, 1960, էջ 334։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 81-90.

Саакян, Р. Г. (1960) Из истории советско-турецких отношений (1928—1929 гг.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 17-26.

Ավետյան, Ա. Ս. (1960) Բաղդատի երկաթուղու հարցը առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 27-40.

Վարդանյան, Հ. Մ. (1960) Սովետական Հայաստանում գյուղական չքավորության և բատրակների մեջ 1927-1929 թթ. տարված աշխատանքի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-16.

Никогосян, М. Г. (1960) Из истории Советов Армении в период двоевластия. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-16.

Ղարիբջանյան, Լ. Պ. (1960) Էջեր Երևանի պետական համալսարանի պատմությունից (1921-1930). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 17-34.

Худавердян, К. С. (1959) Научная сессия, посвященная изучению истории Великой Октябрьской социалистической революции за рубежом. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 125-128.

Editorial, Board (1959) Научная сессия, посвященная историческим связям и дружбе украинского и армянского народов. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 129-134.

Еганян, Г. М. (1959) О характере национально-освободительного движения в Иранском Азербайджане в 1917—1920 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 49-60.

Յուզբաշյան, Կ. Ն. (1959) Ա. Գ. Աբրահամյան, «Հայ գրի և գրչության պատմություն» Երևան, Հայպետհրատ, 1959, էջ 415. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 115-124.

Հովհաննիսյան, Ն. Հ. (1959) Բոլշևիկյան «Պրավդան» և հայ իրականությունը (1912-1914 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 15-26.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1959) Դիտողություններ հելլենիստական դարաշրջանի հայկական տարազի մասին (Նախքան մեր թվարկության 3-րդ դ. – մեր թվարկության 3-րդ դ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 97-102.

Միքայելյան, Վ. Ա. (1959) Լ. Ա. Խուրշուդյան, Ստեփան Շահումյան (Պետական և պարտիական գործունեությունը 1917-1918 թվականներին) Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատ., Երևան, 1951. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, №11-12 . pp. 103-110.

Хармандарян, С. В. (1959) Ценный документ о Лорийском восстании 1921 года. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 83-92.

Շտիկյան, Ս. Ա. (1959) Մենագրություն հայ դրամատուրգիայի պատմության մասին (Վ. Թերզիբաշյան, «Հայ դրամատուրգիայի պատմություն» (առաջին գիրք), Հայպետհրատ, Երևան, 1959, էջ 490։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 93-100.

Համբարյան, Ա. Ս. (1959) Ֆաբրիկա-գործարանային արտադրության զարգացումը նախասովետական Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 13-28.

Editorial, Board (1959) В Институте истории. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . p. 103.

Абрамян, В. И. (1959) Писатель-революционер (к 80-летию со дня рождения А. А. Вермишева). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 17-26.

Каринян, Арт. (1959) Научное исследование о Камо (Л. С. Шаумян, Камо. Жизнь и деятельность профессионального революционера. Госполитиздат, 1959.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 87-92.

Бартикян, Р. М. (1959) Относится ли прозвище Παραδούναbις к магистру Василию в памятной записи монаха Феодула (1059 г.)? ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 80-86.

Դավթյան, Ա. Գ. (1959) Գյուղատնտեսական արտելի կանոնադրության ընդունումը և նրա կենսագործման առաջին քայլերը Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-16.

Եղիազարյան, Ա. Մ. (1959) Հայ լեգալ նարոդնիկ Ստեփան Ղորղանյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 49-64.

Մելիքսեթյան, Հ. Ու. (1959) Հայաստանի Օգնության Կոմիտեն և նրա դերը հայրենիքի հետ սփյուռքահայ աշխատավորների կապերի ամրապնդման գործում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 31-48.

Սարգսյան, Գ. (1959) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի տպարանի հիմնադրման 20 տարին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 99-102.

Тер-Авакимова, С. А. (1959) Армяно-русские отношения в период подготовки персидского похода. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 33-46.

Каспарова, И. Г. (1959) Из истории рабочего класса дореволюционной Армении (по материалам медной промышленности). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 17-32.

Հակոբյան, Ա. Մ. (1959) Սովետական Հայաստանի աշխատավորների կենսամակարդակի բարձրացումը հինգերորդ հնգամյակի տարիներին (1951-1955 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-16.

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1959) Հայաստանի կոմերիտմիության շեֆական աշխատանքը պղնձարդյունաբերության բնագավառում (1930 թ. դեկտեմբեր-1932 թ. դեկտեմբեր). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 83-100.

Սարգսյան, Հ. Ս. (1959) Ռուս-արաբական գրական կապերի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 65-70.

Ղազախեցյան, Վ. Ն. (1959) Կոլեկտիվացման նախապատրաստումը Հայաստանում 1928-1929 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 39-48.

Арутюнов, Г. А. (1959) Рабочее движение в Закавказье в 1912—1913 годах. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 21-28.

Կարինյան, Արտ. (1959) Դեկաբրիստները Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 89-98.

Մկրտչյան, Լ. Կ. (1959) Մի էջ հայ մամուլի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 87-88.

Թումանյան, Հ. Ե. (1959) Բ. Ն. Առաքելյան «Քաղաքները և արհեստները Հայաստանում X-XIII դարերում». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 73-77.

Խուրշուդյան, Լ. Ա. (1959) Գիտական սեսիա՝ նվիրված Հոկտեմբերյան սոցիալիստական Մեծ ռևոլյուցիայի պրոբլեմների ուսումնասիրությանը Անդրկովկասում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 85-91.

Զուլալյան, Մ. Կ. (1959) Թուրք-պարսկական պատերազմները Հայաստանի տերիտորիայի վրա և նրանց հետևանքները (1500-1555 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 49-60.

Հարությունյան, Ա. Ա. (1959) Ուսումնասիրություն Ալ. Մյասնիկյանի անվան քիմիական կոմբինատի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 82-84.

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1959) «Բանբեր Մատենադարանի» № 4 ժողովածուն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 87-92.

Զուրաբյան, Ս. Շ. (1959) Կոմունիզմ կառուցողների համագումարը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-14.

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1959) Ստեփան Ալավերդյանի ռևոլյուցիոն գործունեությունը Մոսկվայում 1907-1915 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 15-34.

Кривонос, Н. and Грабовецкий, В. (1958) Армянская колония во Львове в XIV—XVIII веках. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 51-62.

Եգանյան, Հ. (1958) Ա. Ռ. Հովհաննիսյան «Անդրկովկասի միացումը Ռուսաստանին և միջազգային հարաբերությունները XIX դ. սկզբում». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 99-102.

Հարությունյան, Ա. (1958) Ս. Արեշյան «Հայ մամուլը և ցարական գրաքննությունը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 102-104.

Геворкян, Л. (1958) История армянской большевистской периодической печати (1900 —1920)(Х.А.Барсегян, История армянской большевистской периодической печати, Ереван, 1958, 354 стр.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 95-99.

Еганян, М. (1958) О мульке и мулькадарском праве в Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 61-74.

Editorial, Board (1958) Խմբագրության կողմից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 110-112.

Չալոյան, Վ. (1958) Նամակ խմբագրության. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 103-109.

Бочоришвили, А. (1958) Тбилиси как один из научных центров. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-10.

Կարապետյան, Մ. and Խաչատրյան, Վ. (1958) Պատմական թանգարանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 111-113.

Մնեյան, Գ. (1958) Ստեփան Շահումյանի ռևոլյուցիոն գործունեությունից (1911-1916). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 27-34.

Գևորգյան, Լ. (1958) 1905-1907 թթ. հայ բոլշևիկյան մամուլի դերը պարտիայի տակտիկական գծի իրականացման համար մղվող պայքարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 17-30.

Ղարագյոզյան, Հ. (1958) «Սիւս»-ի մեկնաբանության շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 105-106.

Հարությունյան, Ա. (1958) Բաքվի 26 կոմիսարները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 7-16.

Գալստյան, Ա. (1958) Հեթումի «Պատմութիւն թաթարաց» գրքի բնութագրման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 63-72.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. (1958) Քուստ-ի Կապկոհ վարչական միավորի վերապրուկները խալիֆայության ժամանակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 73-78.

Агаян, Ц. and Гейдаров, М. (1958) Страницы из истории интернациональной борьбы трудящихся Закавказья за победу социалистической революции. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 89-94.

Բարխուդարյան, Ս. (1958) Ժողովրդի դերը մեր պատմական հուշարձանների կերտման գործում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 43-54.

Մարտիրոսյան, Լ. (1958) Հայրենական պատերազմի պատմության կաբինետում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 95-96.

Կարապետյան, Հ. (1958) Սովետական իշխանության համար նոր Բայազետի աշխատավորների մղած պայքարի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-16.

Медведев, Е. and Худавердян, К. (1958) Герой гражданской войны Гай (Гайк Бжишкян). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 87-94.

Саркисян, Е. (1958) Из истории турецкой интервенции в Закавказье в 1918 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 27-42.

Ղազարյան, Հ. (1958) Հ. Սվաճյանի ազգային-ազատագրական պայքարի գաղափարախոսությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 43-58.

Грабовецкий, В. (1958) Армянская колония в Станиславе в XVII—XVIII вв. (Из истории армянских колоний на Западной Украине). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 43-52.

Аветян, А. (1958) Германский империализм на Ближнем Востоке накануне первой мировой войны (Дипломатический конфликт по делу военной миссии Лимана фон Сандерса). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 13-26.

Барнавели, С. (1958) Научные работы Института истории грузинского искусства Академии наук Грузинской ССР, вышедшие в 1957 г. (отдельные книги и статьи в „Сообщениях" АН). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 115-117.

Արշարունի, Ա. (1958) Եգիպտահայ թատրոնի պատմության էջերից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 27-42.

Տիրացյան , Գ. (1958) Երվանդունիները Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 53-72.

Գրիգորյան, Ք. (1958) Նոր նյութեր Հայրենական պատերազմում հայ ռազմիկների ունեցած մասնակցության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 89-100.

Խաչատրյան, Գ. (1958) Հայ ժողովրդի կուլտուրայի զարգացումը Սովետական իշխանության տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 15-26.

Մնացականյան, Աս. (1958) Ուսումնասիրություն հայ առաջին լուսավորիչների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 91-96.

Восканян, В. (1958) Проблема возникновения русской ориентации армянского народа в советской историографии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 29-50.

Մարտիրոսյան, Հ. (1958) Բ. Բ. Պիոտրովսկի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 99-102.

Եղիազարյան, Ա. (1958) Վ. Ի. Լենինն ու ազգային-գաղութային հարցը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-14.

Хармандарян, С. (1958) Четвертый съезд Советов ССР Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 17-28.

Խաչիկյան, Լ. (1958) Արհեստագործության վիճակն ու զարգացման աստիճանը Հայաստանում,X-XIV դարերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 29-50.

Արզումանյան, Մ. (1958) Համաշխարհային կոմունիստական շարժումը – արդիականության ամենազոր գործոնն է. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-16.

Բաբայան, Ա. (1958) Մի էջ հայ թատրոնի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 61-68.

Զուլալյան, Մ. (1958) 16-րդ դարում Արևմտյան Հայաստանում տիրող թուրքական հարկային սիստեմի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 39-54.

Մխիթարյան, Մ. (1958) «Հյուսիսափայլ»-ի հիմնադրման պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 79-80.

Ներկարարյան, Վ. (1958) «Հոկտեմբերյան սոցիալիստական Մեծ ռևոլյուցիան և Սովետական իշխանության հաղթանակը Հայաստանում». Փաստաթղթերի ժողովածու. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 81-85.

Восканян, А. (1958) Работа об умственном и физическом труде. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 90-94.

Խալեյան, Ե. (1958) Ավիացիայի մարշալ Արմենակ Խանֆերյան (Սերգեյ Խուդյակով). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 75-78.

Юхт, А. (1958) Армянские ремесленники в Астрахани в первой половине XVIII в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 37-54.

Ավետիսյան, Հ. (1958) Հայաստանի կոմերիտմիության պատմությունից (ՀԼԿԵՄԸ առաջին հնգամյակի առաջին տարում). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 19-36.

Даниелян, М. (1957) В. М. Мухин — „Критика В. И. Лениным субъективизма и тактического авантюризма эсеров". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 105-108.

Арутюнов, Г. and Даллакян, Г. (1957) Революционный путь Сурена Спандаряна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 103-105.

Մուրադյան, Դ. and Մարտիրոսյան, Վ. (1957) Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միանալու տարեգրությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 17-30.

Դինարյան, Ս. (1957) ՌՍԴԲՊ կովկասյան ընդհատակյա տպարանները 1901-1906 թթ. (ՌՍԴԲՊ ԿԿ-ի Բաքվի՝ համառուսաստանյան «Նինա» և ՌՍԴԲՊ Կովկասյան միության Թիֆլիսի Հավլաբարի տպարանները և նրանց գործունեությունը (1901-1906). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-16.

Սարգսյան, Հ. (1957) 1907 թ. Ալեքսանդրիայում տեղի ունեցած ցույցի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 99-104.

Саркисян, Е. (1957) Влияние Октябрьской революции на национально-освободительное движение в Турции (1918—1922). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 7-22.

Барсегян, X. (1957) Из истории армянской большевистской печати. О втором номере газеты «Банвори дзайн». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 23-32.

Տիրացյան, Գ. (1957) Արտաշես Ա-ի արամեատառ նորագյուտ արձանագրությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 105-110.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. (1957) Դվին քաղաքի ժամանակագրությունը 9-10-րդ դարերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 85-98.

Մարտիրոսյան, Ա. (1957) Հ. Անասյան «Հայկական աղբյուրները Բյուզանդիայի անկման մասին». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 124-126.

Փորքշեյան, Խ. (1957) Նոր-Նախիջևանի հայկական գաղութի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 53-62.

Арутюнов, Г. (1957) Участие закавказких большевистских организаций в подготовке VI (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 91-100.

Editorial, Board (1957) Բովանդակություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 111.

Գրիգորյանց, Ալ. (1957) Լենայի դեպքերի արձագանքները հայ իրականության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 101-110.

Editorial, Board (1957) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 112.

Հակոբյան, Ա. (1957) Հոկտեմբերյան սոցիալիստական Մեծ ռևոլյուցիան և հայ ժողովրդի ազատագրումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-20.

Փիրուզյան, Ա. (1957) Մելիք Մելիքյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 83-90.

Ֆալաքյան, Հ. (1957) Սովետական իշխանության դեկրետների պրոպագանդան բոլշևիկյան հայ մամուլում (1917-1920). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 35-46.

Թեմուրճյան, Վ. (1957) Անտիտավրոսյան երկրում կիմմերների հաստատման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 89-92.

Եգանյան, Հ. (1957) Կապիտալիստական հարաբերությունների ներթափանցումը իրանական գյուղ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 47-62.

Կարապետյան, Է. (1957) Տանու ծառաների ինստիտուտը Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 75-82.

Гарибджанян, Г. (1957) Петр Арвеладзе. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 61-82.

Ե., Հ. (1957) Արևելագետների համամիութենական առաջին կոնֆերանսը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 121-126.

Ավետիսյան, Հ. (1957) Հայաստանի լենինյան կոմերիտմիության մասնակցությունը ռեսպուբլիկայի էլեկտրիֆիկացման գործում առաջին հնգամյակի տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-22.

Газарян, И. (1957) Переселение армян из Персии в Армянскую область в 1828 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 61-72.

Յուխտ, Ա. (1957) Աստրախանի հայկական գաղութի բնակչության սոցիալական կազմը 18-րդ դարի առաջին կեսում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 47-60.

Աղայան, Ծ. (1957) Հայաստանի աշխատավորների պայքարը հանուն սոցիալիստական ռևոլյուցիայի հաղթանակի 1917 թ. փետրվարից հետո. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-18.

Иоаннисян, А. Р. (1957) Из истории франко-русских отношений на Востоке в 1807—1808 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 27-52.

Мухин, В. (1957) Я. Хачикян. „Борьба С. Г. Шаумяна за марксистско-ленинское понимание роли народных масс в истории". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 119-122.

Օրբելյան, Ս. (1957) Հետաքրքրական փաստաթուղթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 118.

Հակոբյան, Վ. (1957) Մարտիրոս Երզնկացու ճանապարհորդական նոթերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 97-110.

Բարթիկյան, Հր. (1957) Պավլիկյան շարժման մի քանի աղբյուրների գնահատման շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 85-96.

Վարդապետյան, Ա. (1957) Սովետական Ռուսաստանի օգնությունը Հայաստանին 1921-1925 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-10.

Мнацаканян, А. (1957) О двухцветной керамике Лчашена. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 107-116.

Խուրշուդյան, Լ. (1957) Բաքվի պրոլետարիատի 1917 թվականի հերոսական պայքարի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-16.

Ոսկանյան, Ա. (1957) Գիտական սեսիա, նվիրված Անդրկովկասյան ժողովուրդների փիլիսոփայական և հասարակական-քաղաքական մտքի պատմությանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 127-129.

Հարությունյան, Վ. (1957) Հայ ժողովրդի 19-րդ դարի առաջին կեսի պատմությանը նվիրված ցուցահանդես. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 134.

Սրապյան, Ա. (1957) Պլուզ և Ծործորեցի Հովհաննես Երզնկացիներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 117-124.

Սողոմոնյան, Մ. (1957) Սովետական Հայաստանի արհմիությունների պայքարը ռեսպուբլիկայի ժողովրդական տնտեսության վերականգնման համար. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 17-26.

Арутюнян, Н. (1957) Даинала-тини (из истории ирригации в Урарту). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 97-106.

Բաղդասարյան, Ս. (1957) Արժեքավոր ձեռագրեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 124-126.

Ղասաբյան, Զ. (1957) Ձիթագործությունը Ուրարտուում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 107-116.

Եգանյան, Հ. (1957) Մատենադարանի պարսկերեն հրովարտակների 1-ին պրակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 133-138.

Սահակյան, Հ. (1957) Վ. Ի. Լենինի ցուցումները Անդրֆեդերացիայում սոցիալիստական շինարարության վերաբերյալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-14.

Тер-Акопян, Эм. and Исмаилов, М. (1957) Агаян Ц. П. «Крестьянская реформа в Азербайджане в 1870 году». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 126-132.

Шуц, Одон (1957) Заслуги знаменитого венгерского гравера перед армянской культурой в конце XVII в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 119-120.

Чалоян, В. (1957) Наш дорогой друг и учитель И. А. Орбели. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 25-26.

Худавердян, К. (1957) Шестой съезд Советов Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 27-42.

Ոսկանյան , Վ. (1957) Հայ ժողովրդի ռուսական օրիենտացիայի հարցը մինչսովետական պատմագրության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 43-62.

Editorial, Board (1957) Հովսեփ Օրբելի (Ծննդյան 70-ամյակի աոթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-8.

Բարխուդարյան, Ս. (1957) Մեծ գիտնականը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 9-14.

Աբով, Գ. (1957) Նամակ խմբագրությանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 132-133.

Х., К. (1957) В Ученом совете Института истории. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 111-115.

Хармандарян, С. (1957) Документы периода гражданской войны в Армении в 1921 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 91-100.

Тирацян, Г. (1957) Опыт периодизации истории материальной культуры древней Армении (VI в. до н. э.—III в. н. э). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 77-90.

Նանումյան, Ռ. (1957) Ստ. Նազարյանը Դորպատում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 101-110.

Դալլաքյան, Ղ. (1957) Փետրվարյան հեղափոխության պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-18.

Меликсетян, В. (1957) О книге М. Нерсисяна „Из истории русско-армянских отношений". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 123-126.

Тер-Акопян, Эм. (1957) А. Восканян „О роли географической среды в развитии общества". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 129-132.

Мравян, Ю. (1957) К вопросу о взглядах С. Г. Шаумяна на государственную федерацию. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-10.

Мартиросян , А. (1957) Научная конференция Института истории материальной культуры АН СССР и Института истории АН Армянской ССР,посвященная археологии Кавказа. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 107-126.

Բարթիկյան, Հ. (1957) Պավլիկյանների առասպելական ծագումը ըստ հին բուլղարերեն մի ձեռագրի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 83-92.

Гарибджанян, Г. (1956) Деятельность большевиков Армении в 1908-1916 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-16.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. (1956) Դվինը Սալարյանների ժամանակ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 81-90.

Եգանյան, Հ. (1956) Ժամանակակից Իրանի ագրարային հարաբերությունների մի քանի հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 51-64.

Օդաբաշյան, Ա. (1956) Պատմության ինստիտուտում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 139-140.

Մելքոնյան, Ա. (1956) Սուրեն Սպանդարյանը Տուրուխանյան աքսորում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 17-32.

Դյակոնով, Ի. (1956) Խեթերը, փռյուգիացիները և հայերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 57-80.

Աղայան, Ծ. (1956) Կարևոր ներդրում հայ ժողովրդի պատմության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 107-112.

Խաչատրյան, Արշ. (1956) Հուշեր Հայաստանում Սովետական կարգերի հաստատման օրերից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 29-38.

Փափազյան , Հ. (1956) «ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ»-ի Ա հատորը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 115-120.

Հակոբյան, Գր. (1956) «Նոր Բայազետ» անվան մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 109-110.

Арутюнян, В. (1956) К вопросу о градостроительной культуре древней Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 75-90.

Тер-Мкртчян, Л. (1956) Положение армянского народа под игом Надир-шаха (1736-1747 гг.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 91-98.

Արզումանյան, Մ. (1956) Արսեն Ամիրյանը ականավոր ժուրնալիստ-հրապարակախոս. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 19-30.

Գասպարյան, Գ. Ն. (1956) Ո՞վ է «Կտոր մը այվազովսկիաբանություն» պամֆլետի հեղինակը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 61-74.

Խուրշուդյան, Լ. (1956) Վ. Ի. Լենինը և Բաքվի Կոմունան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-18.

Юзбашян, К. (1956) Тондракитское движение в Армении и павликиане. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 31-44.

Хармандарян, С. (1956) Третий съезд Советов ССР Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-22.

Ռոգուշին, Ա. (1956) Լուսավորությունը Թյուրքիայում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 85-94.

Ոսկանյան, Վ. and Գրիգորյան, Վ. (1956) Հայկական գաղթավայրերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 121-126.

Ստեփանյան, Հ. (1956) Միքայել Նալբանդյանի ուղևորությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 95-100.

Юхт, А. (1956) Восточная торговля России в 30—40-х годах XVIII века и роль в ней армянских купцов (по материалам астраханской таможни). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 43-62.

Галоян, Г. (1956) Об участии США в контрреволюционной интервенции империалистов Запада в Закавказье в 1917 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 9-18.

Նալբանդյան, Հ. (1956) Արաբացի ոստիկանները Հայաստանում (7-րդ դարի վերջից մինչև Աշոտ Ա-ի գահակալությունը). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 105-124.

Գասպարյան, Հ. (1956) Դյուլորիեի նամակագրությունը Մկրտիչ Էմինի հետ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 93-104.

Համբարձումյան, Հ. (1956) Հին Հայաստանի ստրկատիրական սիստեմի գոյության հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 63-80.

Նանումյան, Ռ. (1956) Նազարյանը Պետերբուրգում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 85-92.

Հ., Ա. (1956) Նոր գիրք Սովետական Հայաստանի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 125-126.

Галстян, А. (1956) Интересные сведения о деятельности Смбата Спарапета в области культуры. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 101-108.

Арутюнян, П. (1956) К оценке деятельности Исраела Ори и Минаса-вардапета. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 81-88.

Агаян, Ц. (1956) Ценный труд о важнейшей вехе в истории народов Закавказья(«Присоединение Азербайджана к России и его прогрессивные последствия в области экономики и культуры» (XIX—нач. XX вв.), Институт истории и философии АН Азербайджанской ССР, Баку, 1955, 295 стр.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 109-118.

Բդոյան, Վ. (1956) Կոլտնտեսային ընտանեկան հարաբերություններ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 25-38.

Գրիգորյան, Ք. and Մարտիրոսյան, Լ. (1956) Սեմինար պարապմունք. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 125-128.

Даллакян, Г. (1956) Из истории классовой борьбы бакинского пролетариата. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-16.

Нерсисян, М. (1956) Первое публичное выступление Хачатура Абовяна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 107-112.

Պարսամյան, Վ. (1956) Ա. Կարինյանի «Ակնարկներ հայ պարբերական մամուլի պատմության» գրքի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 123-129.

Գաբրիելյան, Հ. (1956) Հայկական Վերածնության հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 91-106.

Մուրադյան, Դ. (1956) Մի էջ Հայաստանի բանվորական շարժումների պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 19-24.

Բարխուդարյան, Վ. (1956) Նոր աշխատություններ 1905-1907 թթ. ռևոլյուցիոն շարժումների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 113-122.

Խալեյան, Ե. (1956) Նոր նյութեր հայ բանվորների ընդհատակյա խմբակի մասին 1898-1901 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 17-28.

Հակոբյան, Ս. (1956) Ֆեոդալական հողային ռենտաները հին և միջնադարյան Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 69-90.

Багдасарян, А. (1956) Климат Армянского нагорья по „Истории Армении" Мовсеса Хоренаци. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 121-124.

Ասատրյան, Աս. (1956) Դ. Դեմիրճյանի «Վարդանանք»-ը պատմաքննական հայեցակետից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 127-134.

Ավետիսյան, Վ. (1956) Հայ բանվորների առաջին մարքսիստական խմբերի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-18.

Առաքելյան, Բ. (1956) Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակը 9-13-րդ դարերում և Վերածնության հարցը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 81-118.

Ստեփանյան, Հովհ. (1956) Հայկական ՍՍՌ վարչա-տերիտորյալ բաժանումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 135-136.

Մամուր Ֆաթիմի, Գ. (1956) Միջնադարյան մի հայազգի զորավարի ու բանաստեղծի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 125-126.

Մելիքյան, Հ. and Խոնդկարյան, Մ. (1956) Ստ. Շահումյանի դերը Լոռում բոլշևիկյան կազմակերպությունների հիմնադրման և ամրապնդման գործում (1899-1908թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 19-34.

Հարությունյան, Ա. (1956) Էջեր Ս. Ա. Տեր-Պետրոսյանի (Կամոյի) ռևոլյուցիոն գործունեությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 25-42.

Բարսեղյան, Խ. (1956) Լենինիզմի գաղափարների կենսահաստատ ուժը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-14.

Չալոյան, Վ. (1956) Հայկական Վերածնության հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 81-106.

Հարությունյան, Ա. (1956) Հետաքրքիր աշխատություն նվիրված Մայիսյան ապստամբությանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 129-132.

Մխիթարյան, Մ. (1956) Մ. Նալբանդյանի շուրջը արևելահայ մամուլում ծավալված մի պոլեմիկայի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 73-80.

Գրիգորյան, Վ. (1956) Ռուսական կայսրության պետական կոլեգիաների «Գլխավոր ռեգլամենտի» հայերեն թարգմանության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 107-112.

Арутюнян, Б. (1956) Из сценической истории пьесы М. Горького „Егор Булычов и другие". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 11-24.

Тирацян, Г. (1956) Страна Коммагена и Армения. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 69-74.

Սահակյան, Տ. (1956) Գյուղացիական ապստամբությունը Սյունիքում 10-րդ դարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 37-44.

Բարթիկյան, Միք. (1956) Հայ աղանդավորների հետքերը Հյուսիսային Հունաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 75-86.

Мартиросян, А. (1956) Б. Б. Пиотровский „Кармир-блур, III". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 99-102.

Мнацаканян, С. (1956) Об одном новом памятнике VI—VII веков. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 59-66.

Սիմոնյան, Պ. (1956) Աղասի Շահինյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 95-98.

Ներկարարյան, Վ. (1956) Հայաստանի Կոմունիստական պարտիայի առաջին համագումարը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-14.

Editorial, Board (1956) Հանդիսավոր երեկո՝ նվիրված ռուս ռևոլյուցիոն դեմոկրատ Ն. Ա. Դոբրոլյուբովի ծննդյան 120-ամյակին։. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 102.

Саркисов, Е. (1956) Объединенная научная сессия, посвященная 50-летию первой русской революции. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 109-112.

Պարսամյան, Վ. (1956) Հայ ժողովրդի պատմություն (1830-1850). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 57-88.

Լալաբեկյան, Բ. (1955) 1905 թ. հոկտեմբերի քաղաքական գործադուլը Անդրկովկասյան երկաթուղու գծամասերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 47-58.

Халеян, Е. (1955) Армянская большевистская печать в годы первой русской революции 1905—1907 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 33-46.

Саркисов, Е. (1955) Влияние русской революции 1905—1907 гг. на развитие революционного движения в Турции. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 59-76.

Амбарян, А. (1955) Страница из истории рабочего движения. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 115-118.

Editorial, Board (1955) Գիտական սեսիա,նվիրված 1905-1907 թթ. ռուսական առաջին ռևոլյուցիայի 50-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . p. 124.

Չալոյան, Վ. Կ. (1955) Հայկական Վերածնության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 85-114.

Восканян, В. and Григорян, В. (1955) Степан Чалабян. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 75-80.

Բարսեղյան, Խ. (1955) «Պայքար» թերթի դերը բոլշևիկյան հայ պարբերական մամուլի պատմության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 25-34.

Лалаян, А. (1955) К оценке деятельности Исраела Ори и Минаса-вардапета. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 95-112.

Զաքարյան, Ա. (1955) Արժեքավոր ժողովածու. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 117-120.

Հարությունյան, Ա. (1955) Գրքույկ հայ մարտիկների սխրագործությունների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 121-122.

Հակոբյան , Ա. and Խալեյան, Ե. (1955) Հայ ժողովուրդը Հայրենական Մեծ պատերազմում (1941-1945 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 113-116.

Ադամյան, Ա. (1955) Փաստաթղթեր 1853-1856 թվականների Ղրիմի պատերազմի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 89-94.

Арутюнов, Г. (1955) Революционное движение в Армении в октябре—декабре 1905 года. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-24.

Ինճիկյան, Հովհ. (1955) Բ. Կնունյանցը 1905 թ. ռևոլյուցիայի ժամանակաշրջանի սովետների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 25-40.

Պողոսյան, Ա. (1955) Ռևոլյուցիոն շարժումները Կարսի մարզում 1905-1907 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 41-52.

Թրյան, Հ. (1955) Էջեր արաբական ազգային - ազատագրական շարժումների պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 81-94.

Аллахвердян, Г. (1955) Роль металлообрабатывающей промышленности в индустриализации республики в период довоенных пятилеток. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-14.

Փափազյան, Հ. (1955) Մի էջ Արևելյան Հայաստանի քաղաքական կյանքի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 83-100.

Арутюнян, В. (1955) К вопросу о градостроительной культуре древней Армении (III в. до н. э.—II в. н. э.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 43-66.

Ризаев, С. (1955) Из истории постановок „На дне" М. Горького на армянской советской сцене. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-22.

Туманян, С. (1955) О некоторых деревянных изделиях, хранящихся в Историческом музее. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 85-88.

Восканян, В. (1955) Ценное исследование об освободительном движении армянского народа. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 93-104.

Հարությունյան, Ա. (1955) Ե. Սարգիսով–«Աշխատավոր մասսաների դրությունը ժամանակակից Թյուրքիայում». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 105-106.

Կարապետյան, Հ. (1955) 1920 թ. Մայիսյան ապստամբությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 49-62.

Амбарцумиан, А. А. (1955) О русском переводе Судебника Мхитара Гоша. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 107-116.

Григорьян, К. Н. (1955) Русские печатные источники конца XVIII — начала XIX вв. об Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 79-94.

Editorial, Board (1955) Հայ ժողովրդի պատմություն (1850-1890 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-48.

Աղայան, Ծ. (1955) Ռևոլյուցիոն շարժումները Ալեքսանդրոպոլում ռուսական առաջին ռևոլյուցիայի տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 63-78.

Марухян, Ар. (1955) Борьба крестьян Армении за землю (1905-1907 гг.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 65-76.

Ներսիսյան, Մ. (1955) Հայ ժողովրդի պատմություն (1900-1917 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-64.

Մակարյան, Ա. (1955) Մ. Նալբանդյանի և Ստ. Ոսկանի փոխհարաբերության հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 81-102.

Даль, С. (1955) Закавказская овчарка начала первого тысячелетия до нашей эры из бассейна озера Севан. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 55-62.

Ղ., Վ. (1955) Ա. Մ. Հակոբյան– «Սոցիալիստական հայ ազգը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 91-96.

Տիգրանով, Գ. and Մուրադյան, Մ. (1955) Կոմիտասի երաժշտական կոմեդիայի ձեռագիրը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 81-84.

Հարությունյան, Պ. (1955) Մխիթար-բեկի մահվան տարեթվի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 63-66.

Саркисян, Г. (1955) Градостроительство в Армении при Тигране II и вопрос о переселении чужестранцев. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 43-64.

Լայպանով, Հ. Օ. (1955) Աշոտ Բագրատունու կնիքը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 97-98.

Մելիքյան, Հ. (1955) Բանվորական ռևոլյուցիոն շարժումները Լոռում 1905 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 29-42.

Թեմուրճյան, Վ. (1955) Հայերի արտագաղթը դեպի Գամիրք [11-րդ դարում]. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 75-84.

Պետոյան, Վ. (1955) Սասունի Թոռնիկյան իշխանությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 85-96.

Ալիխանյան, Ս. (1955) Վ. Տերյանը Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ ռևոլյուցիայի գաղափարների պրոպագանդիստ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 13-28.

Арешян, С. (1955) Из предистории арменоведения в России. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-12.

Карапетян, С. (1955) К истории освобождения Зангезура от дашнакских банд. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 31-42.

Арутюнян, Г. С. (1955) Энджумены в иранской революции 1905—1911 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 42-60.

Մարտիրոսյան, Լ. (1955) Գիրք Ջահան Կարախանյանի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 103-104.

Հ., Գ. (1955) Դիսկուսիա, նվիրված Վերածնության հարցերին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 105-116.

Саркисов, Е. К. (1954) Обнищание трудящихся Турции после второй мировой войны. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 59-72.

Արզումանյան, Մ. (1954) Ասքանազ Մռավյանի ռևոլյուցիոն գործունեությունը 1905-1917 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 15-28.

Նալբանդյան, Հ. (1954) Արաբների հարկային քաղաքականությունը Հայաստանում (640-862). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 73-84.

Անասյան, Հ. (1954) Փավստոս Բուզանդի հայոց պատմության ռուսերեն թարգմանությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 89-102.

Պարսամյան, Վ. (1954) Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-24.

Մուրադյան, Մ. (1954) Հայ-ուկրաինական երաժշտական կապերի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 49-66.

Յուզբաշյան, Կ. and Բարթիկյան, Հ. (1954) Նոր ուսումնասիրություն պավլիկյան շարժման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 87-96.

Бадалян, С. (1954) Об основном противоречии капитализма. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 67-86.

Хармандарян, С. (1954) Второй съезд Советов Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 17-36.

Կարապետյան, Հ. (1954) Արժեքավոր աշխատություն Հայաստանի բանվորների և գյուղացիների ռևոլյուցիոն պայքարի պատմության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 103-108.

Արշարունի, Ա. (1954) Մոսկվայի համալսարանի հայ ուսանողները 19-րդ դարի 50-60-ական թվականներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 51-70.

Ադամյան, Ա. (1954) Վավերագրեր ռուս-հայ բարեկամական հարաբերությունների պատմությունից (1809-1811 թթ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 95-102.

Арутюнян, Н. В. (1954) Заглавные декларации урартских надписей и их значение при изучении вопросов топонимики. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 81-94.

Саркисов, Е. and Акопян, В. (1954) Научная сессия Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала Академии наук СССР посвященная изучению некоторых проблем истории народов Дагестана. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 99-102.

Մուրվալյան, Ա. (1954) Ի. Աբուլաձեի նոր աշխատությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 95-98.

Нерсисян, М. (1954) Фальсификация истории народов Закавказья в современной американо-английской и турецкой реакционной историографии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 47-56.

Editorial, Board (1954) Հոբելյանական սեսիա՝ նվիրված Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի վերամիավորման 300-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 107-108.

Հակոբյան, Վ. (1954) Ուշագրավ աշխատություն (Պրոֆ. Աշ. Աբրահամյանի «Մի էջ Անդրկովկասի ժողովուրդների և հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմությունից» (Երևան, 1953) աշխատության առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 101-106.

Հարությունյան, Վ. (1954) Թորոս Թորամանյանը և հայ ճարտարապետության գիտական ուսումնասիրությունը (Ծննդյան 90 և մահվան 20-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 61-78.

Հակոբյան, Արշ. (1954) Մարքսիստական-լենինյան ուսմունքը պրոլետարիատի դիկտատուրայի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-24.

Меликсет-Бек, Л. М. (1954) Из истории русско-армянских отношений. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 19-30.

Мышко, Д. (1954) Крестьяне—главная и решающая сила освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 31-44.

Խաչիկյան, Լ. (1954) Հայկական գաղթավայրերը Ուկրաինայում XVI-XVII դարերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 45-80.

Մարուխյան, Ար. (1954) Սովետական Ուկրաինայի տնտեսական ու կուլտուրական ծաղկումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-18.

Մնացականյան, Աս. (1954) Թոնդրակյան շարժման մի քանի գլխավոր հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 63-84.

Անասյան, Հ. (1954) Հայ-հունական ազատագրական շարժման մի էջ Կանդիայի պատերազմի շրջանից (XVII դար). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 85-100.

Гарибджанян, Г. (1954) Великая Октябрьская социалистическая революция и освобождение армянского народа. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 13-28.

Մնացականյան, Ստ. (1954) Հայ ճարտարապետության պատմության աղավաղումների դեմ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 65-84.

Парсамян, В. А. (1954) Крестьянское движение в Шулаверах в 1852 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 65-82.

Амбарцумиян, А. А. (1954) Об армянских переводах Гомера. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 23-40.

Ղափանցյան, Գր. (1954) Սովետական Հայաստանի նոր տեղանունների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 15-22.

Մնեյան, Գ. (1954) Ստեփան Շահումյանի պայքարը լենինյան տակտիկական գծի համար, 1905 թ. ռևոլյուցիայի շրջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-14.

Նալբանդյան , Վ. (1953) 451 թ. ազատագրական շարժման հետ կապված մի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 69-74.

Editorial, Board (1953) К десятилетию Академии наук Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-6.

Хармандарян, С. В. (1953) К истории формирования армянской социалистической нации. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 23-40.

Editorial, Board (1953) Գիտական սեսիա, նվիրված սովետա-գերմանական բարեկամության միամսյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . p. 106.

Խալեյան, Ե. (1953) Ստ. Շահումյանի հանդիպումները Վ. Ի. Լենինի հետ և նրանց նամակագրությունը 1903-1918 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 3-22.

К. , В. (1953) Научная сессия, посвященная 35-летию со дня убийства 26 бакинских комиссаров и 75-летию со дня рождения Степана Шаумяна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 93-96.

Горянов, Б. Т. (1953) Фальсификация истории турецкого завоевания и военно-феодального строя Османской Турции в трудах ученых Запада и США. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 37-50.

Արզումանյան, Մ. (1953) Ստեփան Շահումյանը և 3-րդ Պետական դումայի ընտրական կամպանիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-16.

Григорьян, К. Н. (1953) Армянская культурная колония в Петербурге в XVIII веке. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 53-74.

Карапетян, С. Х. (1953) Провал попытки организации нового похода англо-американских империалистов против Советской России с Закавказья в 1920—1921 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 35-52.

Галстян, А. (1953) О книге Г. Микаеляна „История Киликийского армянского государства".II. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 92-98.

Нерсисян, М. (1953) Присоединение Армении к России и его историческое значение. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-14.

Ս., Վ. (1953) Գիտական սեսիա, նվիրված ռուս մեծ ռևոլյուցիոներ-դեմոկրատ Ն. Գ. Չերնիշևսկու ծննդյան 125-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 99-100.

Մամիկոնյան, Հ. (1953) Ն. Գ. Չերնիշևսկին և անցյալ դարի 50-60-ական թվականների հայ ռևոլյուցիոն դեմոկրատիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 25-36.

Հովնան, Գուրգեն (1953) Ն. Գ. Չերնիշևսկու կապերը հայկական շրջանների հետ, 19-րդ դարի 80-ական թվականներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 37-50.

Կարինյան, Ա. (1953) Չերնիշևսկին և պարբերական մամուլի պատմության մի քանի հարցեր. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 51-62.

Сукиасян, А. (1953) О книге Г. Микаеляна „История Киликийского армянского государства". I. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 77-91.

Парсамян, В. (1953) Развитие исторической науки в Армении в первой половине XIX века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 33-46.

Абрамян, Р. (1953) Разгром закавказскими народами турецких агрессоров в Гандже в 1723 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 47-60.

Ադամյան, Ա. (1953) Փաստաթղթեր Շամիլի հակաժողովրդական շարժման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 99-104.

Бадалян, А. (1953) Население Армении со времени присоединения ее к России и до наших дней. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 49-72.

Т.-А., Э. (1953) Научная сессия, посвященная 33-й годовщине установления советской власти в Азербайджане. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 89-91.

Փափազյան, Հ. (1953) Անանուն տաջիկ աշխարհագիրը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Արևելյան Վրաստանի աշխարհագրության և տնտեսական հարաբերությունների մասին (10-րդ դար). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 73-88.

Մելքոնյան, Ա. (1953) Հովհաննես Սարուխանյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-16.

Арутюнян, Г. and Кцоян, А. (1953) Некоторые критические замечания относительно первой части „Истории армянского народа", изд. 1951 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 75-78.

Ասատրյան, Աս. (1953) Հայ պրոլետարական պոեզիայի սկզբնավորման պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 25-48.

Иоаннисян, А. Р. (1953) Борьба Англии и Франции против присоединения Армении к России. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 49-62.

К., В. (1953) Научная сессия, посвященная 125-летию присоединения Армении к России. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 99-102.

Սարգիսով, Ե. (1953) Անգլո-ամերիկյան ինտերվենցիան Անդրկովկասում 1918-20 թվականներին և Անդրկովկասի ժողովուրդների պայքարը իրենց ազատագրության համար. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 35-48.

Միրզոյան, Ա. (1953) Երևանի 1724 թ. հերոսական պաշտպանությունը թյուրքական զավթիչներից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 89-98.

Երևանլի, Աքպեր (1953) Ժողովուրդների բարեկամության մեծ դրոշակակիրը (Մ. Ֆ . Ախունդովի մահվան 75-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 23-34.

Հակոբյան , Արշ. (1953) Ռուս մեծ ժողովրդի մշտական օգնությունը Սովետական Հայաստանին՝ սոցիալիստական շինարարության տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 7-22.

Editorial, Board (1953) Սովետական Միության Կոմունիստական պարտիայի Կենտրոնական Կոմիտեի, ՍՍՌ Միության Մինիստրների Սովետի և ՍՍՌՄ Գերագույն Սովետի Նախագահության կողմից պարտիայի բոլոր անդամներին, Սովետական Միության բոլոր աշխատավորներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-6.

Симонова, А. (1953) К проблеме типического. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 55-70.

Editorial, Board (1953) Սեսիա, նվիրված Վրաստանում սովետական կարգերի հաստատման 32-րդ տարեդարձին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 81-82.

Ազիզբեկյան, Հ. (1953) Սովետական Հայաստանի գիտնականների մասնակցությունը կոմունիզմի մեծ կառուցումներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 13-26.

Արզումանյան, Մ. (1953) Սուրեն Սպանդարյանի պայքարը բուրժուական նացիոնալիզմի դեմ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 27-54.

Ալիխանյան, Ս. (1953) Ազգությունների Գործերի Ժողովրդական Կոմիսարիատին կից Հայկական Գործերի Կոմիսարիատի գործունեությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 31-52.

Editorial, Board (1953) Ալեքսեյ Կարպովիչ Ջիվելեգով. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 101-102.

Ստեփանյան, Գ. (1953) Դիսկուսիաներ, նվիրված հայ հասարակական հոսանքների գնահատման հարցերին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 104-112.

Մ. , Լ. (1953) Դոկտորական դիսերտացիայի պաշտպանություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . p. 112.

Մկրյան, Մ. (1953) Սխալ կոնցեպցիաներ 19-րդ դարի 50-60-ական թվականների հայ ռևոլյուցիոն-դեմոկրատների և լիբերալների գնահատման մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 53-72.

Editorial, Board (1953) Վճռական պայքար ծավալել թշնամական իդեոլոգիայի ամեն տեսակի դրսևորումների դեմ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-12.

Нерсисян, М. (1952) Освободительная борьба армянского народа против турецкого деспотизма в 1850—1880 гг. и англо-американская буржуазия. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 51-68.

Խաչատրյան, Արշ. (1952) Ամերիկյան իմպերիալիզմի ներթափանցումը Իրան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 27-50.

Մուրվալյան, Ա. (1952) Հայոց լեզվի բառային կազմի պատմության հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 79-98.

Թեմուրճյան, Վ. (1952) Պատմական ակնարկ հայկական գորգագործության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 99-116.

Казарян, С. (1952) О книге профессора Р. Ачаряна «История армянского языка». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 95-104.

Աբրահամյան, Վ. (1952) Ոսկերչության տեխնոլոգիան հին Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 69-90.

Мартиросян, А. А. (1952) О древнем поселении около Ленинакана. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 87-98.

Editorial, Board (1952) Սովետական Միության Կոմունիստական պարտիայի XIX համագումարը։ Ընկեր Ի. Վ. Ստալինի ճառը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-6.

Агаян, Ц. (1952) Из истории борьбы азербайджанских и армянских крестьян против феодально-крепостнических отношений после реформы 1870 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 69-90.

Хачатурян, Р. (1952) Крах турецкой агрессии в Советской Армении в 1920—1921 годах. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 59-86.

Հակոբյան, Վ. (1952) Դավիթ Քոբայրեցու հիշատակարանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 113-120.

Միրզոյան, Ա. (1952) Մխիթար-Բեկի կողմից ռուսական կառավարությանն ուղղված ուղերձի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 87-98.

Կծոյան, Ա. (1952) 19-րդ դարի առաջին կեսի ռուսական բժշկագիտության առաջին հայ սաները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 107-118.

Мамиконян, О. (1952) М. Налбандян и общественные течения среди армян в 50—60-х годах прошлого столетия. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-40.

Հարությունյան, Ա. (1952) Արժեքավոր աշխատություն Ն. Ա. Դոբրոլյուբովի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 119-128.

Մանանդյան, Հ. (1952) Հայ գրերի գյուտի տարեթվի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 41-58.

Պարսամյան, Վ. (1952) Հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 59-86.

Հարությունյան, Ն. Վ. (1952) Hušani երկրի տեղադրման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 117-122.

Գրիգորյան, Զ. Տ. (1952) Անգլիայի և Ֆրանսիայի պայքարը իրանա-թյուրքական լծից Հայաստանի ազատագրման դեմ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 31-48.

Манандян, Я. А. (1952) Новеллы Юстиниана о порядке наследования у армян. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 61-72.

Հակոբյան, Պ. (1952) Խաչատուր Աբովյանը և ռուսական առաջավոր կուլտուրան (Մի քանի նոր փաստեր). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 31-44.

Կարապետյան, Հ. (1952) Մի էջ Մայիսյան ապստամբության պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 21-30.

Editorial, Board (1952) Սեսիա, նվիրված Ադրբեջանում սովետական կարգերի հաստատման 32-րդ տարեդարձին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . p. 119.

Հակոբյան, Ա. (1952) Սովետական կարգերի հաստատումը Ադրբեջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-20.

Քալաշյան , Վ. (1952) Սուրեն Սպանդարյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 101-108.

Хримлян, С. (1952) „Аграрная политика царизма и крестьянское движение в Армении в начале XX века". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 109-118.

Агаян, Ц. (1952) Из истории борьбы азербайджанских и армянских крестьян против феодально-крепостнических отношений в дореформенный период XIX в. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 67-92.

Թոփչյան, Է. (1952) Գոգոլի կերպարները Վ. Ի. Լենինի և Ի. Վ. Ստալինի երկերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 7-22.

Պարսամյան, Վ. (1952) Հայ ժողովրդի որպես ազգ կազմավորվելու հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 53-66.

Գրիգորյան, Ք. and Մարտիրոսյան , Լ. (1952) Հայրենական պատերազմի պատմության կաբինետում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 123-124.

Ադամյան , Ա. (1952) Նոր փաստաթղթեր դեկաբրիստ Միխայիլ Իվանովիչ Պուշչինի և 1827-1828 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ հայկական կամավորական գունդ կազմակերպելու մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 103-110.

Նազարյան, Շուշանիկ (1952) 1846 թվականին Գանձակում բեմադրված մի պիեսի մասին (Նյութեր հայ թատրոնի պատմությունից). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 101-104.

Арутюнян, П. (1952) Послание Мхитар-бека русскому правительству. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 83-100.

Երեմյան, Ս. (1952) Ակադեմիկոս Հ. Հ. Մանանդյան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 77-82.

Խալեյան, Ե. (1952) Բաթումի պրոլետարիատի ռևոլուցիոն պայքարի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-16.

Հակոբյան, Ա. (1952) Սոցիալիստական հայ ազգի կազմավորման և զարգացման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 17-54.

Асланян, Г. (1952) Критика волюнтаризма и фатализма Н. Г. Чернышевским. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 11-26.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1952) Մանր ժամանակագրություններ XIII — XVIII դդ. Ա. հատոր։ Կազմեց Վ,. Ա. Հակոբյան, Երևան 1951. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 111-114.

Editorial, Board (1952) Սեսիա, նվիրված Վրաստանում սովետական կարգերի հաստատման 31-րդ տարեդարձին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 115-116.

Գալստյան, Ա. (1952) Սմբատ Գունդստաբլի «Դատաստանագրքի» մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 89-102.

Հարությունյան, Շ. (1952) Ստ. Շահումյանը հայ ժողովրդի պատմության մի քանի հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 27-36.

Саркисов, Е. (1952) Англо-американские противоречия в Иране и их обострение после второй мировой войны. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 19-36.

Казиев , С. М. (1952) Краткие сведения о работе Музея истории Азербайджана Академии наук Азербайджанской ССР во втором полугодии 1951 года. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 111-114.

Հակոբյան , Վ. (1952) Դիսկուսիա՝նվիրված հայ ժողովրդի պատմության պերիոդիզացիայի հարցին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 115-124.

Հասրաթյան, Մ. (1952) Լոր գյուղի դամբարանը (1950 թ. Սիսիանի հնագիտական էքսպեդիցիայի արդյունքներից). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 99-106.

Քալաշյան , Վ. (1952) Հայ ժողովրդի պատմություն։ Առաջին մաս։ Խմբագրությամբ Բ. Ն. Աոաքելյանի և Ա. Ռ. Հովհաննիսյանի: Հայպետհրատ, Երևան, 1951 թ., 346 էջ:. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 103-110.

Խաչիկյան, Լ. (1951) 1280 թվականին Երզնկայում կազմակերպված «Եղբայրությունը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 73-84.

Աբրահամյան, Ա. (1951) 1724 թվի հայ-ադրբեջանական փոխօգնության պայմանագրերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 41-62.

Робакидзе, А. И. (1951) В Институте истории им. акад. И. А. Джавахишвили Академии наук Грузинской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 85-92.

Մնացականյան, Ար. (1951) Ամերիկյան իմպերիալիզմի 1917-1920 թթ. սովետական իշխանության դեմ կազմակերպած ագրեսիայի ձախողումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 17-40.

Կարապետյան , Հ. (1951) Ե. Խալեյան – «Սովետական Միության Հերոս Հունան Ավետիսյան». Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակություն, Երև ան, 1950 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 103-108.

Բաբայան, Լ. (1951) Հայաստանի ուշ միջնադարի սոցիալ-տնտեսական կյանքի պատմության մի քանի հարցերի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 63-72.

Ղարիբջանյան, Գ. (1951) Բոլշևիկ Ստեփան Ալավերդյանի ռևոլուցիոն գործունեությունը Սարիղամիշում 1917 թվականին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 41-58.

Միրզոյան, Ա. (1951) Երևանի անվան ծագման շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 97-100.

Գրիգորյան, Զ. (1951) Հայերի մասնակցությունը արևելյան Հայաստանի ազատագրման գործին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 13-40.

Նալբանդյան, Վ. (1951) Հայերի կողմից պարսկական տիրապետության դեմ ուղղված 451 թվի ապստամբության սոցիալ-քաղաքական պատճառների հարցի շուրջը։. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 91-116.

Խալեյան, Ե. (1951) Ստալինյան «Բրձոլա» թերթը (Հրատարակման 50-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-18.

Эльчибекян, А. (1951) Материалы к истории турецко-дашнакских отношений в конце 1920 и начале 1921 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 61-70.

Մովսիսյան, Ռ. (1951) Ագրարային շարժումները Հայաստանում 1917 թ. փետրվար-հոկտեմբեր ամիսներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 43-60.

Հասանով, Հ. (1951) Ադրբեջանական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 104-105.

Ղաֆադարյան, Կ. (1951) Դվինի Կաթողիկե եկեղեցին. կառուցման ժամանակը, ոճը և կրած փոփոխությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 71-84.

Editorial, Board (1951) Երվանդ Շահազիզ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 85-86.

Կ. , Է. (1951) Հնագիտական արժեքավոր նյութերի հայտնաբերումը Վրացական ՍՍՌ-ում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 103-104.

Агаян, Ц. (1951) „Крестьянское движение в Армении в XIX веке". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 87-96.

Оганесян, К. (1951) Арин-берд (Ганли-тапа)—урартская крепость города Ирпуни. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 75-88.

Хримлян, С. (1951) О некоторых вопросах социалистического размещения производительных сил. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-22.

Першиц, А. И. (1951) О некоторых этнографических сюжетах в армянском народном эпосе „Давид Сасунский". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 47-60.

Еремян, С. (1951) Проблема этногенеза армян в свете учения И. В. Сталина о языке. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 37-52.

Հակոբյան, Ս. (1951) Հայ ժողովրդի ֆեոդալական շրջանի պատմության պերիոդիզացիայի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 23-46.

Աբրահամյան, Ա. (1951) Նոր վավերագրեր Դավիթ-Բեկի ու նրա գլխավորած ազատագրական շարժման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 61-74.

Իսրայելյան, Մ. (1951) Ուրարտական երկու նոր արձանագրություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 89-100.

Հակոբյան, Թ. and Ութմազյան, Հ. (1951) Ստ. Մելիք-Բախշյան. -«Սոցիալական շարժումները Հայաստանում 5-րդ դարում». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 101-106.

Сорокин, В. С. (1951) Древние идолы города Тейшебаини. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 71-82.

Բարսեղյան, Խ. (1951) Անդրկովկասի բոլշևիկյան մամուլի պատմությունից ։ Նոր նյութեր Հայաստանում ռևոլուցիոն պրոկլամացիաների տարածման մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 13-24.

Խալեյան, Ե. (1951) Թիֆլիսի պրոլետարիատի 1901 թվի մայիսմեկյան քաղաքական ցույցը (50-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-12.

Անասյան, Հ. (1951) Թուրքական տիրապետությունը Հայաստանում XVII դարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 51-70.

Манандян, Я. А. (1951) Новые заметки о греческой надписи и языческом храме Гарни. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 9-36.

Лазарев, В. Н. (1951) Проблема Ренессанса и ее фальсификация в буржуазной науке эпохи империализма. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 47-66.

Арешян, С. (1951) Заметки русских путешественников об Армении (XIV—XVII вв.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 45-52.

Косминский, Е. (1951) Итоги и задачи советского византиноведения. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-20.

Խաչիկյան, Լ. (1951) Բյուզանդագիտական 5-րդ սեսիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 71-75.

Մ., Լ. (1951) Դիսերտացիայի պաշտպանություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . p. 76.

Հակոբյան, Վ. (1951) ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 63-70.

Առաքելյան, Բ. (1951) ՀՍՍՌ ԳԱ Պատմության ինստիտուտի Գառնիի հնագիտական էքսպեդիցիայի 1950 թ. աշխատանքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 55-62.

Կ., Ի. (1951) Վրացական ՍՍՌ ԳԱ-ի Ռուսթավելու անվան վրաց Գրականության ինստիտուտի գրական հետազոտությունների 6-րդ հատորը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 53-54.

Григорян, З. (1951) Военные походы русской армии по присоединению Восточной Армении к России. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 23-74.

Хачапуридзе, Г. (1951) Победа советской власти в Грузии (К 30-летию советской власти в Грузии). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 5-22.

Ениколопов, И. (1951) Х. Абовян и академики Г. Абих и А. Муравьев. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 83-86.

Սարգսյան, Վ. (1951) Գիտական սեսիա, նվիրված Ի. Վ. Ստալինի լեզվաբանական աշխատություններին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . p. 91.

Халеян, Е. (1951) Орган Кавказского Союза РСДРП «Борьба пролетариата» 1903-1905 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 81-92.

Меликсет-Бек, Л. М. (1951) Сиасет-намэ-книга о правлении вазира XI столетия Низам ал-мулька.Перевод, введение в изучение памятника и примечания профессора Б. Н. Заходера.Издание Академии наук СССР. М.—Л. 1949. 379 стр. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 95-98.

Жуков, Е. (1951) Современный этап американской агресии в Азии. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 35-46.

Բարսեղյան, Խ. (1951) Լենինյան «Իսկրան» («Իսկրայի» առաջին համարի լույս ընծայման 50-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-18.

Կոզմոյան, Կ. (1951) Ս. Թովմասյան-«Մի էջ Կովկասի պաշտպանությունից». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 99-100.

Մնացականյան, Հ. (1951) Սովետական Հայաստանի 30-ամյակին նվիրված հոբելյանական ցուցահանդեսը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 101-106.

Джафарзаде, И. М. (1950) Об археологических работах Института истории им. А. Бакиханова АН Азерб. ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 99-100.

Агаян, Ц. (1950) Советская Армения за 30 лет. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 63-82.

Սարգսյան, Վ. (1950) Հայկական ՍՍՌ ԳԱ-ի Ընդհանուր ժողովը՝ նվիրված Հայաստանում Սովետական իշխանության հաստատման 30- ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 119-120.

Աճառյան, Հ. (1950) Հայկականք Է. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 83-98.

Վարդանյան, Հ. (1950) Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ ռևոլուցիան՝հայ ժողովրդի ազատարարը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 23-38.

Սարգսյան, Վ. (1950) ՍՍՌՄ Գիտությունների Ակադեմիայի Պատմության և փիլիսոփայության բաժանմունքի և Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Հասարակական բաժանմունքի միացյալ սեսիան՝ նվիրված Հայաստանում Սովետական իշխանության հաստատման 30—ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 109-118.

Թաջիրյան, Դ. (1950) Ֆրանսերեն աշխատություն հայ ժողովրդի պատմության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 101-108.

Մարտիրոսյան, Լ. and Գրիգորյան, Ք. (1950) «Սովետական Հայաստանի պատմության ուրվագծերը» աշխատության քննարկումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 91-92.

Միրզոյան, Ա. (1950) Կարո Ղաֆադարյան - «Հովհաննավանքը և նրա արձանագրությունները». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 87-90.

Մնացականյան, Ար. (1950) Սովետական Բանակի մղած մարտերը ճապոնական զավթիչների դեմ և հայ ռազմիկների մասնակցությունն այդ մարտերին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-16.

Эльчибекян, А. (1950) Белогвардейщина юга России и дашнаки. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 25-36.

Зубиетян, В. (1950) Даралагяз. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-24.

Կոզմոյան, Կ. (1950) «Հայ գեներալներ և Սովետական Միության Հերոսներ». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 103-108.

Կարապետյան, Հ. (1950) Հայկական ՍՍՌ ժողովրդական տնտեսությունը երկրորդ հնգամյակի առաջին տարիներին (1933-1934 թ.թ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 11-36.

Ադամյան, Ա. (1950) Նորահայտ վավերագրեր Սուվորովի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 95-102.

Ավետիսյան, Կ. (1950) Հայկական բարձրավանդակ և Արևելյան Հայաստան հասկացողությունները և նրանց ոչ ճիշտ գործածումը մի շարք հեղինակների մոտ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 89-92.

Հակոբյան, Վ. and Ոսկանյան, Վ. (1950) Մի նորահայտ փաստաթուղթ Սուվորովի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 93-98.

Աղայան, Ծ. (1950) Սովետական Հայաստանը սոցիալիզմի հաղթանակի և Ստալինյան Կոնստիտուցիայի ժամանակաշրջանում (1935-1941 թ. թ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 17-92.

Саркисов, Е. Г. (1950) Ленин и народы Закавказья. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-20.

Քալաշյան, Վ. (1950) Ռուս մեծ զորավարը (Ա. Վ. Սուվորովի մահվան 150-ամյակի առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-16.

Մելիքսեթյան, Վ. (1950) Սովետական Հայաստանը երկրի ինդուստրացման համար մղվող պայքարում (1926-1929 թ. թ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 45-86.

Агаян, Ц. П. (1950) Г. В. Хачапуридзе - «Советская Грузия». Москва. Огиз. Госполитиздат. 1948. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 89-102.

Иоаннисян, А. Р. (1950) По поводу моей книги «Россия и армянское освободительное движение в 80-ых годах XVIII столетия». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 83-88.

Հակոբյան, Թ. (1950) Ձորք կամ Կապան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 61-82.

Հակոբյան, Ա. (1950) Սովետական Հայաստանը ժողովրդական տնտեսության վերականգման շրջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-48.

Պողոսյան, Ա. (1950) Ղրիմի պատերազմի Կովկասյան ռազմաճակատը և հայերի մասնակցությունը ռազմական գործողություններին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների , № 3 . pp. 47-68.

Հակոբյան, Արշ. (1950) Սովետական Հայաստանը ժողովրդական տնտեսության վերականգման խաղաղ աշխատանքներին անցնելու սկզբնական շրջանում (1921-1922 թ.թ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-46.

Էլչիբեկյան, Հ. (1950) Սովետական իշխանության հաղթանակը Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 3-54.

Editorial, Board (1949) Ընկեր Ստալինին՝ Մեծ առաջնորդին և ուսուցչին, Լենինի անմահ գործի շարունակողին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 3-8.

Պարսամյան, Վ. (1949) Ի. Վ. Ստալինը և Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ Ռևոլուցիայի հաղթանակը Անդրկովկասում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 37-58.

Գուլքանյան, Վ. Հ. (1949) Ի. Վ. Ստալինը և սովետական գիտությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 17-36.

Գրիգորյան , Գր. (1949) Ի. Վ. Ստալինի կերպարը սովետահայ բանահյուսության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 97-110.

Ասատրյան, Աս. (1949) Ի. Վ. Ստալինի կերպարը սովետահայ գրականության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 59-96.

Մուրադյան, Մ. (1949) Լենինի և Ստալինի կերպարները սովետահայ երաժշտական ստեղծագործության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 111-128.

Editorial, Board (1949) Հայ ժողովրդի նամակը Իոսիֆ Վիսսարիոնովիչ Ստալինին։ Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 11-14.

Editorial, Board (1949) Հայաստանի Կ(բ)Պ Կենտկոմից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 9-10.

Editorial, Board (1949) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի պրեզիդենտ Վ. Հ. Համբարձումյանի ճառը ՀամԿ(բ)Պ Կենտկոմի, ՍՍՌՄ Գերագույն Սովետի Նախագահության, ՍՍՌՄ Մինիստրների Սովետի, ՀամԿԽ-ի Նախագահության, ՀամԼԿԵՄ Կենտկոմի, ՌՍՖՍՌ Գերագույն Սովետի Նախագահության, ՌՍՖՍՌ Մինիստրների Սովետի, ՀԱՄԿ(բ)Պ Մոսկվայի Կոմիտեի և Մոսկվայի Քաղաքային Կոմիտեի Աշխատավորների դեպուտատների Մոսկվայի Մարզային և Քաղաքային Սովետների, ՀամԼԿԵՄ Մոսկվայի Կոմիտեի և Մոսկվայի Քաղաքային Կոմիտեի հանդիսավոր նիստում, նվիրված Ի. Վ,. Ստալինի ծննդյան 70-ամ յակին:. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . 15-16.

Մնացականյան, Ար. (1949) Հայ ռազմիկների մասնակցությունը ֆաշիստական Գերմանիայի վերջնական ջախջախման համար մղված մարտերին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-42.

Հակոբյան, Վ. (1949) Անանուն ժամանակագրության աղբյուրների մասին կամ Վարդան Արևելցու «Պատմություն տիեզերական»-ի համառոտ խմբագրությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 51-62.

Editorial, Board (1949) Գեորգի Միխայլովիչ Դիմիտրով. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 5-8.

Վարդանյան, Հ. (1949) Դաշնակցությունը որպես իմպերիալիզմի և ռուսական կոնտրռևոլուցիայի գործակալը 1918-1920 թ. թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 9-16.

Հակոբյան, Ս. (1949) Ն. Յա. Մառը և միջնադարյան հայկական քաղաքի ուսումնասիրության պրոբլեմը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 17-50.

Ениколопов, И. (1949) «Записка о переселении армян из Персии в наши области» и ее настоящий автор. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 69-74.

Зурабян, С. (1949) Из истории армянской экономической мысли XIX века. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 39-68.

Ոսկերչյան, Ա. (1949) Ստ. Շահումյանի և Ս. Սպանդարյանի պայքարը Բելինսկու մարտական տրադիցիաների համար. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 25-38.

Մելքոնյան, Ա. (1949) Բագրատ Ղարիբջանյանի կյանքը, ռևոլուցիոն գործունեությունը և գրական ժառանգությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 17-56.

Մնացականյան, Ս. (1949) Ընդդեմ բուրժուական տեսությունների հայկական ճարտարապետության պատմության ասպարեզում (Բրունովի աշխատությունների առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 65-70.

Մելիքսեթյան, Վ. (1949) Պատմության թանգարանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 63-70.

Саркисов, Е. (1949) А. Ф. Миллер - «Краткая история Турции», Госполитиздат, 1948 г., 303 стр.;«Очерки новейшей истории Турции», изд. Академии Наук СССР, 1948 г., 280 стр. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 81-92.

Момджян, Х. (1949) Социалистическое общество и творческая активность личности. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-30.

Շալջյան, Ս. (1949) Վասպուրականի թագավորության պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 47-80.

Ինճիկյան, Հովհ. (1949) Ար. Մնացականյան. – Գերմանա- թուրքական զավթիչների գործակալության ձախողումը Կովկասում՝ առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին ։ Հայպետհրատ, Երևան, 1948 թ., էջ 204։. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . 87- 98.

Համազասպյան, Վ. (1949) Թոնդրակեցիների շարժման էպոխան և գաղափարախոսությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . 37- 66.

Հովհաննիսյան, Ռ. (1949) Կոսմոպոլիտների հակահայրենասիրական խմբակի ջախջախումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-14.

Խաչիկյան, Լ. and Հակոբյան, Վ. (1949) Ինչպես չպետք է հրատարակվեն պատմական սկզբնաղբյուրները (Պրոֆ. Աշ. Աբրահամյանի կողմից Ստեփաննոս Օրբելյանի անվամբ հրատարակված «Ժամանակագրության» առնչությամբ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 77-87.

Ներսիսյան, Ա. (1949) Հայաստանի ռևոլուցիոն կոմիտեները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-16.

Էլչիբեկյան, Հ. (1949) Վասպուրականի հայերը Միջագետքում և նրանց վերադարձը Սովետական Հայաստան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 17-26.

Гарибян, А. (1949) Гр. Капанцян. «Хайаса- колыбель армян». Ереван, 1947 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 91-96.

Editorial, Board (1949) Գիտական սեսիա, նվիրված Վ. Ի. Լենինի մահվան 25-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . 97- 98.

Աղայան, Ծ. (1949) Լենինը և Ստալինը Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ ռևոլուցիայի կազմակերպիչներ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-24.

Ալեքսանյան, Տ. (1949) Լենինի «Մատերիալիզմ և էմպիրիոկրիտիցիզմ» գիրքը և ժամանակակից անգլո-ամերիկյան նեոմախիզմի քննադատությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 25-48.

Մելիքյան, Հ. (1949) Լենինի կերպարը սովետահայ գրականության և արվեստի մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 61-76.

Մնացականյան, Ար. (1948) Կովկասի հերոսական պաշտպանությունը 1942-1943 թ. թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 3-24.

Еремян, С. Т. (1948) Основные черты общественного строя Армении в эллинистическую эпоху. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 33-74.

Էլչիբեկյան, Հ. (1948) Ա. Մ. Հակոբյան – Քաղաքացիական կռիվները Հայաստանում 1921 թ. ։ Պետական Համալսարանի հրատարակչություն, 1948 թ., Երևան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 99-103.

Խաչիկյան, Լ. (1948) Դիտողություն Մ. Խորենացու Հայոց պատմության երկրորդ գրքի ԾԴ գլխի մասին (Ադրբեջանում գտնված հին-լատինական արձանագրության առնչությամբ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 91-98.

Ղազարյան, Ս. (1948) Մի էջ «Հյուսիսափայլի» պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 75-90.

Editorial, Board (1948) Գիտական սեսիա՝ նվիրված Բաքվի 26 կոմիսարներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 79-80.

Editorial, Board (1948) Գիտական սեսիա՝ նվիրված Ստ. Շահումյանի ծննդյան 70-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . p. 81.

Editorial, Board (1948) Հանդիսավոր նիստ՝ նվիրված Ստ. Շահումյանի ծննդյան 70-ամյակին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 80-81.

Հակոբյան, Վ. (1948) Հեթում Պատմիչի նորահայտ հիշատակարանը և նրա պատմական նշանակությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 63-74.

Աղայան, Ծ. (1948) Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ Ռևոլուցիան և Բաքվի 1918 թ. Սովետական իշխանությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 7-28.

Иоаннисян, А. Р. (1948) Несколько замечаний по поводу статьи А. Г. Абрамяна. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 69-78.

Абрамян, А. Г. (1948) О некоторых ошибках проф. А. Р. Иоаннисяна, допущенных в книге «Иосиф Эмин». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 61-68.

Մելիքսեթյան, Վ. Գ. (1948) Զեյթունի 1862 թվի ապստամբությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 53-60.

Մնացականյան, Ար. (1948) Ռուսական ռևոլուցիան և հայ ժողովուրդը 1917 թվին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 3-12.

Հակոբյան, Ս. (1948) Ստրկությունը և ստրկատիրական հասարակական ֆորմացիան հին Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 13-38.

Паничкина, М. З. (1948) К вопросу о верхнем палеолите в Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 67-80.

Ղարիբջանյան, Գ. (1948) Ալեքսանդրոպոլի բոլշևիկյան կազմակերպությունը 1917-1918 թ.թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 3-38.

Բաբայան, Լ. (1948) Հայաստանի հարկային սիստեմը մոնղոլական տիրապետության շրջանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 55-66.

Սարգսյան, Ե. (1948) Օսմանյան կառավարության ագրարային քաղաքականությունը Թուրքահայաստանում XIX դարի երկրորդ կեսին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 39-54.

Կարապետյան, Հ. (1948) Ալեքսանդրոպոլի 1920 թվի մայիսյան զինված ապստամբության պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-20.

Հակոբյան , Ս. (1948) Հ. Հարությունյան «Վարդանանց պատերազմը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 79-84.

Григорьян, К. (1948) Живописец Богдан Салтанов в Московской Оружейной Палате. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 47-60.

Հակոբյան, Արշ. (1948) Մի դրվագ Հայաստանի քաղաքացիական կռիվներից (1921 թվի փետրվարի 13-ից ապրիլի 15-ը). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-30.

Խալեյան, Ե. (1948) «Կոմունիստական մանիֆեստի»-ի հայերեն թարգմանությունները և հրատարակությունները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 3-10.

Քալաշյան, Վ. Հ. (1948) Գրիգոր Արծրունին և հայկական հարցը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 65-74.

Առաքելյան, Բ. (1948) Մառը և կովկասագիտության գիտական հիմունքների մշակումը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 27-48.

Editorial, Board (1948) Պատմության Ինստիտուտի Գիտական Խորհրդի դռնբաց նիստը, նվիրված 5-6-րդ դարերի ազատագրական շարժումների գնահատմանը սովետահայ պատմագրության մեջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 78-82.

Մնացականյան, Ար. (1948) 11-րդ Կարմիր Բանակի փառապանծ ուղին Կովկասում 1918–1921 թ. թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 3-24.

Էլչիբեկյան, Հ. (1948) Հայաստանի Սովետների առաջին համագումարը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 25-44.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1948) Չորրորդ Հայքի 774-775 թ.թ. գյուղացիական ապստամբության պատմության շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 45-58.

Ոսկանյան, Վ. (1948) Հայ-ռուսական հարաբերությունները XVII դարում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 53-78.

Մարուխյան, Ար. (1948) Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ Ռևոլուցիան և հողային հարցի լուծումը Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-14.

Մնացականյան, Ար. (1948) Մոսկվայի հայ պաշտպանները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 41-52.

Երեմյան, Ս. (1947) Լիպարիտ զորավարի հաջորդները և Դանիշմանյան տոհմի ծագման խնդիրը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 65-80.

Էլչիբեկյան, Հ. (1947) Ղարաքիլիսայի ճակատամարտը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 51-64.

Մնեյան, Գ. (1947) Ստեփան Շահումյանի վաղ շրջանի մարքսիստական հայացքների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 33-50.

Հակոբյան, Ս. (1947) Հայ ժողովրդի պատմության պերիոդիզացիայի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 35-58.

Editorial, Board (1947) Հայրենական պատերազմի Պատմության կաբինետում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 93-99.

Մելիք-Օհանջանյան, Կ. (1947) Տիրան-Տրդատի վեպը ըստ Փավստոս Բուզանդի. II. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 59-78.

Меликсет-Бек, Л. М. (1947) Из истории археологических изысканий в Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 45-50.

Восканян, В. (1947) Ново-торговый устав и договор с армянской торговой компанией в 1667 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 29-44.

Մնացականյան, Ար. (1947) Կոմս Շուլենբուրգ ֆոն -Բերգի՝ Կովկասի արխիվը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-28.

Մելիք-Օհանջանյան, Կ. (1947) Տիրան-Տրդատի վեպը ըստ Փավստոս Բուզանդի. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 59-74.

Հակոբյան, Ս. (1947) Փաստեր ճորտերի և նրանց վաճառքի մասին միջնադարյան Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 79-84.

Шахов, С. (1947) К вопросу об изучении феодальной экономики Карабахского ханства. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 49-68.

Դանիելյան, Խ. (1947) Թյուրքիան դիմակով և առանց դիմակի «Գերմանիայի արտաքին գործերի մինիստրության փաստաթղթերը». պրակ II։ Գերմանական քաղաքականությունը Թյուրքիայում (1941-1943 թ.թ.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 95-98.

Կարապետյան, Հ. (1947) Մայիսյան զինված ապստամբությունը Ղազախ-Շամշադինում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 33-48.

Բաբայան, Լ. (1947) Մոնղոլների վարչա-տնտեսական քաղաքականությունը Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 69-82.

Մնացականյան, Ար. (1947) Ալեքսանդր Մյասնիկյանի զինվորական գործունեությունը 1917-1921 թ. թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 77-96.

Թումանյան, Հ. Ե. (1947) Հայաստանում կապիտալիզմի զարգացման մի քանի առանձնահատկությունների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 21-34.

Կարապետյան, Ս. (1947) Զինված ապստամբությունը Լոռու «Չեզոք զոնայում» (1921 թ. փետրվար). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 69-82.

Աբրահամյան, Ա. (1947) Հայ ժողովրդի պատմության պերիոդիզացիայի հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 29-44.

Ղազարյան , Ս. (1947) Հայերեն գրական լեզվի զարգացումը Սովետական իշխանության տարիներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 57-68.

Խալեյան, Ե. (1947) Միկոյանի անվան հայկական պարտիզանական ջոկատի մարտական գործողությունները Ուկրաինայում 1943-1944 թ. թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 83-98.

Լիսիցյան, Ստ. (1947) Կիմմերական ներարշավի ուղին Անդրկովկաս. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 3-14.

Մալխասյանց, Ս. (1946) Իմ պատասխանները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11-1 . pp. 3-8.

Պարսամյան, Վ. (1946) Հայկական հարցի զարգացման պատմական ուղիները մինչև Բեռլինի կոնգրեսը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11-1 . pp. 47-72.

Թումանյան, Հ. (1946) Սովետական իշխանության հաստատումը Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11-1 . pp. 73-84.

Տեր-Գրիգորյան, Գ. (1946) Ստալինգրադի հայ պաշտպանները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11-1 . pp. 85-100.

Капанцян, Гр. (1946) Армянский Ара и славянский Яр (Ярило). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 25-32.

Ներսիսյան, Մ. (1946) Հայաստանի տնտեսական և քաղաքական դրությունը 1860-1880 թ. թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 33-60.

Առաքելյան, Բ. (1946) Շահագործման մի ձևի մասին հին Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 61-64.

Խալեյան , Ե. (1946) Ի. Վ. Ստալինի աշխատությունների հայերեն առաջին հրատարակությունները 1904–1906 թթ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 87-97.

Ղարիբյան, Ա. (1946) Հայ ժողովրդի պատմության սկզբնավորման շրջանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 3-26.

Ռշտունի, Վ. (1946) Հայկական լիբերալիզմի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 27-56.

Editorial, Board (1946) В кабинете истории Великой Отечественной войны при Институте Истории Академии Наук Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 79-81.

Струве, В. В. (1946) Новые данные истории Армении, засвидетельствованные Бехистунской надписью. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 31-38.

Տեր-Գրիգորյան, Գ. (1946) Х. Момджян-Сыны армянского народа в боях за Советскую Родину. Армгиз, Ереван, 1945, стр. 100. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 99-106.

Սուքիասյան, Ս. (1946) Չերնիշևսկու «ճանապարհորդությունը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 91-98.

Исаков, И. С. (1946) Армяне-моряки в Великой Отечественной войне. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-20.

Մալխասյանց, Ս. (1946) Մի բացատրություն. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 3-8.

Խալեյան, Ե. (1946) Նյութեր Միսակ Մանուշյանի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 71-86.

Editorial, Board (1946) Ընկեր Ի. Վ. Ստալինի ճառը Մոսկվա քաղաքի Ստալինյան ընտրական օկրուգի ընտրողների նախընտրական ժողովում 1946 թվի փետրվարի 9-ին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2-3 . pp. 3-16.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1946) Հայաստանում կարմիր որդան ներկի արտադրության պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2-3 . pp. 17-26.

Գուլքանյան, Վ. (1945) ՍՍՌՄ Գիտությունների Ակադեմիան Հայրենական Մեծ պատերազմում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7-8 . pp. 15-30.

Էլչիբեկյան, Հ. (1945) В. Аветисян – Сурен Спандарян (Тимофей). Ереван, Армгиз. 1945 г. 139 стр. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 75-78.

Editorial, Board (1945) Ընկեր Ի. Վ. Ստալինի դիմումը ժողովրդին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 3-5.

Պիոտրովսկի, Բ. Բ. (1945) Հայ ժողովրդի ծագման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 7-38.

Ռշտունի, Վ. (1945) Հայաստանի XIX դարի գյուղացիական շարժումների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 39-70.

Editorial, Board (1945) ՍՍՌՄ Գերագույն Սովետի Նախագահության Հրամանագիրը սեպտեմբերի 3-ը Ճապոնիայի դեմ տարած Հաղթանակի Տոն հայտարարելու մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . p. 6.

Ներսիսյան, Մ. (1945) Վարդան Օձնեցու ձեռագիր աշխատությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 71-74.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1945) VII դարու հայերեն արձանագրությունները Վրաստանում (Ատենի Սիոն). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-6.

Մելիք-Օհանջանյան, Կ. (1945) Մովսես Խորենացու Հայոց պատմության երկու պատառիկ (բանասիրական մանրունք). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 65-72.

Editorial, Board (1945) Ընկեր Ի. Վ. Ստալինի դիմումը ժողովրդին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 3-4.

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1945) Թվաբանությունը Ուրարտուում ըստ ուրարտական սեպագիր արձանագրությունների. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 55-72.

Աճառյան, Հ. (1945) Հայկականք Գ (Armeniaca). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 47-54.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1945) Մի վկայություն գերագույն դատակազմության և դատավարության մասին Զաքարյան Հայաստանում (Մի էջ հայ և վրաց իրավունքի պատմությունից). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 73-82.

Editorial, Board (1945) ՍՍՌՄ Գերագույն Սովետի Նախագահության Հրամանագիրը մայիսի 9-ը հաղթանակի տոն հայտարարելու մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 5-6.

Առաքելյան, Բ. (1945) «Հայ ժողովրդի պատմություն» Հնագույն ժամանակներից մինչև XVIII դարի վերջը։ Թույլատրված է ՀՍՍՌ ԼԺԿ- ի կողմից որպես ձեռնարկ միջնակարգ դպրոցների համար։ Արմֆանի հրատարակչություն, Երևան, 1943 թ., 271 էջ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 133-146.

Монастырский, Б. (1945) Путь славы и побед. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 123-132.

Ռշտունի, Վ. (1945) Հայ պահպանողականներն Անդրկովկասի կապիտալիստական զարգացման ընթացքի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 101-122.

Ղարիբյան, Ա. (1945) Հայագիտության պատմության հիմնական փուլերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 35-58.

Կարինյան, Արտ. (1944) Արևմտահայ լուսավորիչները 60-70-ական թվականներին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6-7 . pp. 33-52.

Рштуни, В. (1944) Крестьянская реформа в Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 45-66.

Тревер, К. В. (1944) Н. Я. Марр и вопросы исторической науки. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-24.

Степанян, К. (1944) Рукописный труд Я. Д. Лазарева. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 69-72.

Струве, В. (1944) Б.Б.Пиотровский, «История и культура Урарту». Издание Академии Наук Армянской ССР. 1944.(стр. XII+364,табл. XVI, карта). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 125-140.

Ներսիսյան, Մ. (1944) Արխիվային նոր նյութեր 1812 թվականի Հայրենական պատերազմի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 109-116.

Պիոտրովսկի, Բ. Բ. (1944) Հայաստանի պատմության և կուլտուրայի հնագույն էտապները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 3-26.

Մալխասյան, Ս. (1944) Մ. Խորենացին քաղկեդոնական էր (Պատասխան Ե. Տ.-Մինասյանին). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 27-54.

Editorial, Board (1944) Նյութեր Հայրենական պատերազմի պատմության – Գվարդիայի կապիտան Վարդգես Վարդանյանի օրագրից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 117-124.

Сивков, А. В. (1944) Об основных линейных мерах Урарту и древней Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 83-88.

Տ.-Մինասյան, Ե. (1944) Եղիշեի «Վարդանանց Պատմության» մասին եղած քննությունների շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 89-104.

Խաչիկյան, Լ. (1944) Յովհան Մամիկոնեան – «Պատմութիւն Տարօնոյ». ՀՍՍՌ Ժողկոմսովետին կից Պետական Ձեռագրատուն (Մատենադարան). աշխատությամբ և առաջաբանով պատմական գիտությունների թեկնածու Աշ. Աբրահամյանի։ Մասնագիտական խմբագիր Ե. Տեր-Մինասյան . Երևան, 1941 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 141-150.

Editorial, Board (1943) Материалы по истории великой Отечественной войны - Дневник старшего лейтенанта П. О. Газазяна. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 3 . pp. 99-106.

Տ.-Մինասյան, Ե. (1943) Եղիշեի «Վարդանանց պատմությունը» և նրա նորագույն քննադատը. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 3 . pp. 63-98.

Ներսիսյան , Մ. (1943) Ա. Վ. Սուվորովը և ռուս-հայկական հարաբերությունները 1770-1790 թ. թ. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 2 . pp. 27-48.

Ջանփոլադյան, Հռ. (1943) Խոսրով-Շումը Մանվելի որդի Սմբատ Բագրատունին է. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 2 . pp. 49-54.

Пиотровский, Б. Б. (1943) Новая страница древнейшей истории Кавказа (II тысячелетие до н. э.). ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր.Հասարակական գիտություններ, № 1 . pp. 53-70.

Ստեփանյան, Կ. (1943) Երկու փաստաթուղթ գերմանական իմպերիալիզմի գազանություններից (1914-1916 թ. թ.). ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 1 . pp. 71-72.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1943) Հովհաննես Սարկավագ Վարդապետ Հաղբատացու «Վասն շարժման և սասանութեան երկրի». ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 1 . pp. 73-82.

Տեր-Մինասյան, Ե. (1943) Մովսես Խորենացու քաղքեդոնական լինելու առասպելի շուրջը. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 2 . pp. 55-80.

This list was generated on Thu May 13 03:13:30 2021 AMT.