ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 21.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1945) VII դարու հայերեն արձանագրությունները Վրաստանում (Ատենի Սիոն). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 3-6.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1946) XIV դարու՝ Ասլանի որդի Սարգսի քառալեզվյան հազվագյուտ արձանագրության մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 31-38.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1949) XVIII-XIX դ.դ. հայ բանաստեղծների երկերի մի շարք օրինակներ ևս վրացատառ գրությամբ (Նյութեր Թբիլիսիի հայոց բարբառի պատմության համար). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 31-38.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1946) «Հյուսիսափայլ»-ի գաղափարախոսները և ցարական վարչապետները Կովկասում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 65-70.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1957) «Հովհաննես Իմաստասերի մատենագրությունը» (Ա. Գ. Աբրահամյան, Հովհաննես Իմաստասերի մատենագրությունը, Պետ. համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1956, 372 էջ։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 127-133.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1962) «Պավլիկյան շարժման պատմության ուսումնասիրության աղբյուրները» (Р. М. Бартикян. Источники для изучения истории павликианского движения.Издание АН АрмССР, Ереван, 1961, 218 стр.). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 91-94.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1951) Ավետիք Իսահակյանը և վրաց գրականությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 37-46.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1950) Գ. Սունդուկյանը և վրաց կլասիկները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 63-82.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1945) Գրիգորիս Աղթամարցու «Վարք Մարինոսի» պոեմը և նրա նախատիպը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 77-90.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1950) Գևորգ Մելքիսեդեկյան Խուբով (Նյութեր և նոթեր). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 55-84.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1957) Էջմիածնի տաճարը Շարդենի նկարագրությամբ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 83-88.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1956) Ի. Գրիշաշվիլին և հայ գրականությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 29-50.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1954) Կ. Ղաֆադարյան–Դվին քաղաքը և նրա պեղումները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 83-92.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1946) Հայաստանում կարմիր որդան ներկի արտադրության պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2-3 . pp. 17-26.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1943) Հովհաննես Սարկավագ Վարդապետ Հաղբատացու «Վասն շարժման և սասանութեան երկրի». ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 1 . pp. 73-82.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1952) Մանր ժամանակագրություններ XIII — XVIII դդ. Ա. հատոր։ Կազմեց Վ,. Ա. Հակոբյան, Երևան 1951. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 111-114.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1958) Մի էջ հայ-վրացական ֆոլկլորային կապերի պատմությունից. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 59-68.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1945) Մի վկայություն գերագույն դատակազմության և դատավարության մասին Զաքարյան Հայաստանում (Մի էջ հայ և վրաց իրավունքի պատմությունից). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3-4 . pp. 73-82.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1948) Նոր նյութեր Խ. Աբովյանի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 19-34.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1944) Նորագյուտ վրացատառ - հայերեն ձեռագիր ժողովածուն և XVII – XIX դ. դ. աշուղական անծանոթ խաղերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 5 . pp. 31-44.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1948) Չորրորդ Հայքի 774-775 թ.թ. գյուղացիական ապստամբության պատմության շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 45-58.

This list was generated on Thu May 13 02:19:44 2021 AMT.