ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 13.

Հակոբյան, Վ. (1949) Անանուն ժամանակագրության աղբյուրների մասին կամ Վարդան Արևելցու «Պատմություն տիեզերական»-ի համառոտ խմբագրությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 51-62.

Հակոբյան, Վ. (1952) Դավիթ Քոբայրեցու հիշատակարանը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 113-120.

Հակոբյան , Վ. (1952) Դիսկուսիա՝նվիրված հայ ժողովրդի պատմության պերիոդիզացիայի հարցին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1 . pp. 115-124.

Հակոբյան, Վ. (1951) ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 63-70.

Խաչիկյան, Լ. and Հակոբյան, Վ. (1949) Ինչպես չպետք է հրատարակվեն պատմական սկզբնաղբյուրները (Պրոֆ. Աշ. Աբրահամյանի կողմից Ստեփաննոս Օրբելյանի անվամբ հրատարակված «Ժամանակագրության» առնչությամբ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 77-87.

Հակոբյան, Վ. (1963) Հայկական աղբյուրները Ուկրաինայի քաղաքների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 45-52.

Հակոբյան, Վ. (1948) Հեթում Պատմիչի նորահայտ հիշատակարանը և նրա պատմական նշանակությունը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 10 . pp. 63-74.

Հակոբյան, Վ. (1949) Մատենագիտական տեղեկություններ բույսերի սելեկցիայի պատմության վերաբերյալ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 75-78.

Հակոբյան, Վ. (1957) Մարտիրոս Երզնկացու ճանապարհորդական նոթերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 97-110.

Հակոբյան, Վ. (1962) Մեծարժեք մենագրություն (Հ. Ս. Անասյան, 17-րդ դարի ազատագրական շարժումներն Արևմտյան Հայաստանում,պատմական հետազոտություն, Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, 1961։). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 9 . pp. 83-88.

Հակոբյան, Վ. (1948) Մի անհաջող բիբլիոգրաֆիայի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 7 . pp. 81-84.

Հակոբյան, Վ. and Ոսկանյան, Վ. (1950) Մի նորահայտ փաստաթուղթ Սուվորովի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 93-98.

Հակոբյան, Վ. (1954) Ուշագրավ աշխատություն (Պրոֆ. Աշ. Աբրահամյանի «Մի էջ Անդրկովկասի ժողովուրդների և հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմությունից» (Երևան, 1953) աշխատության առթիվ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 6 . pp. 101-106.

This list was generated on Sat Feb 27 21:52:29 2021 AMT.