ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 10.

Խաչիկյան, Լ. (1951) 1280 թվականին Երզնկայում կազմակերպված «Եղբայրությունը». ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 12 . pp. 73-84.

Խաչիկյան, Լ. (1958) Արհեստագործության վիճակն ու զարգացման աստիճանը Հայաստանում,X-XIV դարերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 29-50.

Խաչիկյան, Լ. (1951) Բյուզանդագիտական 5-րդ սեսիան. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 3 . pp. 71-75.

Խաչիկյան, Լ. (1947) Դիահերձումը հին Հայաստանում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 83-90.

Խաչիկյան, Լ. (1948) Դիտողություն Մ. Խորենացու Հայոց պատմության երկրորդ գրքի ԾԴ գլխի մասին (Ադրբեջանում գտնված հին-լատինական արձանագրության առնչությամբ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 11 . pp. 91-98.

Խաչիկյան, Լ. and Հակոբյան, Վ. (1949) Ինչպես չպետք է հրատարակվեն պատմական սկզբնաղբյուրները (Պրոֆ. Աշ. Աբրահամյանի կողմից Ստեփաննոս Օրբելյանի անվամբ հրատարակված «Ժամանակագրության» առնչությամբ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 2 . pp. 77-87.

Խաչիկյան, Լ. (1954) Հայկական գաղթավայրերը Ուկրաինայում XVI-XVII դարերում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 4 . pp. 45-80.

Խաչիկյան, Լ. (1944) Յովհան Մամիկոնեան – «Պատմութիւն Տարօնոյ». ՀՍՍՌ Ժողկոմսովետին կից Պետական Ձեռագրատուն (Մատենադարան). աշխատությամբ և առաջաբանով պատմական գիտությունների թեկնածու Աշ. Աբրահամյանի։ Մասնագիտական խմբագիր Ե. Տեր-Մինասյան . Երևան, 1941 թ. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 1-2 . pp. 141-150.

Խաչիկյան, Լ. (1952) Ն. Յա. Մառի մի քանի սխալների մասին հայ բանասիրության բնագավառում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, № 8 . pp. 23-40.

Խաչիկյան, Լ. (1943) Վարդան Արևելցու «Վասն բանին մասանց» աշխատությունը. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, № 2 . pp. 81-88.

This list was generated on Mon Jan 25 16:27:49 2021 AMT.